Ольгинська селищна військово-цивільна адміністрація

Донецька область, Волноваський район

Протоколи засідань робочої групи

Фото без опису

В Ольгинській селищній раді створена робоча група з розробки стратегічного плану розвитку потенційної Ольгинької селищної об’єднаної територіальної громади що затверджена розпорядженням селищного голови від 26.04.2019 року № 12 Тетяни Каїки.

  До її складу увійшли працівники виконкому ради громади, , депутати селищної ради, представники бюджетних закладів, громадських організацій, підприємці у кількості 31 особа та за підтримки національного експерта зі стратегічного планування Сергія Івахніна та національного експерта з гендерних питань Юлії Гончар. Перелік не є вичерпним, бо зібрання групи – відкриті, отже можуть приходити бажаючі мешканці громади, всі, хто мають що запропонувати для її розвитку. Сенс події – громада отримає розроблений спільними зусиллями її мешканців план власного розвитку на найближчі сім років – як вона його бачить – та визначить цілі, до яких прагне.

У країнах Європи не може навіть мова йти про реалізацію будь-яких проектів муніципалітетів без наявності стратегічного документа та чіткої відповідності вказаного проекту стратегії. Уже зараз ми можемо зазначити, що відсутність стратегії може виступати певним стримуючим фактором для розвитку громади. Це пояснюється тим, що багато з донорів, перш ніж надати фінансовий ресурс для реалізації проекту громади, мають упевнитися, що це відповідає пріоритетам розвитку вказаної території, визначеним стратегічними документами. І що їхня допомога бути дійсно корисною і матиме сталий результат. Потенційних донорів цікавить як сам факт наявності такого документа, так і його зміст.

Основна перевага громад, які мають стратегію розвитку – вони знають чого хочуть досягнути, які потрібні ресурси, що для цього треба робити, коли і якими силами.

23 травня відбулося перше засідання робочої групи на якій були присутні 23 особи з них 16 жінок, яка відбулася в смт.Ольгинка (Протокол додається)

23 травня пройшла перше засідання робочої групи на якій були присутні 23 особи з них 16 жінок, яка відбулася в смт.Ольгинка (Протокол додається)

Наступні засідання групи відбувалися:

09.07.2019 року у Селищі Володимирівка (присутні 23 особи з них 15 жінок)

01.08.2019 року у смт.Ольгинка (присутні 19 осіб з них 13 жінок)

28.08.019 року у с.Миколаївка (присутні 18 осіб з них 10 жінок) (протоколи додаються)

 

18.09.2019 року планується 5 засідання робочої групи у смт.Новотроїцьке

Протокол №1,2,3,4

 

Протокол №1

засідання  робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку потенційної Ольгинської селищної об’єднаної  територіальної громади

 

23.05.2019р                                                                          селище Ольгинка

 

Присутні:

 

Члени робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку потенційної Ольгинської селищної об’єднаної територіальної громади. Всього 23 особи, з них 16 жінок.

 

Порядок денний:

 

1. Про необхідність розробки Стратегічного плану розвитку потенційної Ольгинської селищної об’єднаної територіальної громади та сприяння діяльності Робочої групі зі стратегічного планування розвитку громади.

2. Огляд процесу стратегічного планування. Розгляд документів для створення соціально-економічного аналізу потенційної Ольгинської громади. Опитування підприємців та мешканців громади. Огляд питань, пов’язаних з організацією процесу опитування.

3.  Гендерні аспекти рекомендацій Мінрегіону "Методика розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації"

 

Розгляд питань порядку денного:

 

Слухали:

 - Каіку Т.В. — про необхідність розробки стратегії розвитку об'єднаної територіальної громади.

 

Виступили:

 

-  Івахнін Сергій -  про  заходи які необхідно буде здійснити по написанню стратегії розвитку громади, методологію та терміни цієї роботи.

- Юлія Гончар – про застосування гендерного підходу при підготовці соціально-економічного аналізу при підготовці Стратегії розвитку громади.

 

Вирішали:

 

1. Розпочати розробку Стратегії розвитку потенційної Ольгинської селищної об'єднаної територіальної громади.

 

2. Доручити головам селищних та сільської рад, які входять до  потенційної Ольгинської селищної об'єднаної територіальної громади, зробити опитування мешканців та підприємців згідно запропонованої форми анкети в обсязі до 5% від загальної кількості мешканців, що проживають на території громад.

                                                                           Термін: до 15.06.2019р.

 

3. Доручити головам селищних та сільської рад, які входять до  потенційної Ольгинської селищної об'єднаної територіальної громади  заповнити дані для соціально-економічного аналізу стратегії розвитку об‘єднаної територіальної громади, згідно запропонованої форми.

 

Термін: до 20.06.2019р.

  

4. Доручити національному експерту Сергію Івахніну узагальнити отримані дані та представити на наступному засіданні робочої групи.

 

 

 

Голова РГ                                                                            Т.В.Каїка

 

Секретар РГ                                                                       О.В.Безсмертна

 

 

 

Протокол №2

засідання  робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку потенційної Ольгинської селищної об’єднаної  територіальної громади

 

09.06.2019р                                                                селище Володимирівка

 

Присутні:

 

Члени робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку потенційної Ольгинської селищної об’єднаної територіальної громади. Всього 23 особи, з них 15 жінок.

 

Порядок денний:

 

  1. Привітання та вступне слово.
  2. Презентація опитування.
  3. Обговорення аналізу сильних та слабких сторін громади.
  4. Аналіз можливостей  та загроз.
  5. Проведення PESTEL та SWOT аналізу.
  6.  Визначення пріоритетів розвитку ОТГ та формування попереднього стратегічного бачення.

     7.  Підведення підсумків

Розгляд питань порядку денного:

 

Виступили:

 

-  Івахнін Сергій -  Презентував опитування мешканців та підприємців.   Разом із членами робочої групи проаналізував  сильні та слабкі сторони громади. Проведений аналіз можливостей  та загроз. Проведення PESTEL та SWOT аналізу.   Визначення пріоритетів розвитку ОТГ та формування попереднього стратегічного бачення.

- Каїка Тетяна – Щодо можливостей розвитку громади в подальшому. Обговорили переваги та ризики  функціонування громади у складі п’яти рад.

- Представник Володимирівської ради – Про можливість створення окремої громади у складі двох рад Володимирівської та Благодатненської. Запропонував законодавчі підстави для роз’єднання існуючої де юре, а по факту виборів не було і громади теж. Запропонував переглянути формат громади.

- Голови п’яти рад – висловили свою думку з цього приводу.

 

Вирішили:

 

1. Прийняти до відома опитування мешканців та підприємців.   Врахувати  сильні та слабкі сторони громади при проведені аналізу можливостей  та загроз. Проведення PESTEL та SWOT аналізу.   Визначити пріоритети розвитку ОТГ та формування попереднього стратегічного бачення..

 

2. Представникам Володимирівської та Благодатненських рад обговорити законність та реальну можливість зміну формату громади та представити на наступному засіданні.

 

3. Доручити членам робочої групи представити інформацію про хід засідання широкому колу осіб (в межах компетенції: на сайтах громад, в соціальних мережах, інше)

  

4. Доручити національному експерту Сергію Івахніну узагальнити отримані дані PESTEL та SWOT аналізу та представити на наступному засіданні робочої групи.

 

5. Провести наступне засідання 30.07.2019р. Секретарю робочої групи узгодити місце та час і повідомити членів робочої групи.

 

 

 

Голова РГ                                                                            Т.В.Каїка

 

Секретар РГ                                                                        О.В.Безсмертна 

 

 

 

Протокол №3

засідання  робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку потенційної Ольгинської селищної об’єднаної  територіальної громади

 

01.07.2019р                                                                          селище Ольгинка

 

Присутні:

 

Члени робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку потенційної Ольгинської селищної об’єднаної територіальної громади.

Представник  ПРООН Наталя Белюкіна, спеціаліст із соціально-економічного розвитку. Олена Нижнік національний експерт ПРООН із стратегічного планування.

Твереза Яна – експертка  Українського жіночого фонду

Всього 19 осіб, з них _13_жінок.

 

Порядок денний:

 

1. Презентація та обговорення результатів стратегічного аналізу громади, результатів опитування мешканців та представників бізнесу.

2. Формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку громади

3. Розробка SWOT-матриці – аналіз взаємозв’язків факторів SWOT через матрицю SWOT/TOWS та основні аналітичні висновки щодо порівняльних переваг, викликів та ризиків.

4. Презентація SWOT-матриці, порівняльних переваг, викликів та ризиків

5. Підготовка проекту структури стратегічних, операційних цілей, завдань та заходів Стратегії.

6. Застосування Теорії змін в стратегії розвитку громади

7. Презентація дослідження фокус-груп Ольгинської ОТГ

  

Розгляд питань порядку денного:

  

Виступили:

 

- Твереза Яна – презентувала дослідження фокус-груп від Українського жіночого фонду

-  Івахнін Сергій -  презентував результати стратегічного аналізу громади. Обговорили прогнози та сценарії розвитку громади.  Презентував SWOT-матрицю, порівняльні переваги, виклики та ризикі.  Розглянули проект структури стратегічних, операційних цілей, завдань та заходів Стратегії.

- Олена Ніжник – про застосування Теорії змін в стратегії розвитку громади.

- Белюкіна Наталя – про особливості стратегічного бачення громади

 

Вирішили:

 

1. Взяти до відома результати стратегічного аналізу громади, результати опитування мешканців та представників бізнесу.

 

2. Врахувати можливі прогнози та сценарії розвитку громади. Визначити стратегічні та операційні цілі на підставі аналізу взаємозв’язків факторів SWOT через матрицю SWOT/TOWS та основних аналітичних висновків щодо порівняльних переваг, викликів та ризиків.

 

3. Доручити головам селищних та сільської рад, які входять до  потенційної Ольгинської селищної об'єднаної територіальної громади підготувати технічні завдання проектів розвитку   в межах операційних та стратегічних цілей.

 

Термін: до 23.08.2019р.

4. Розглянути членами робочої групи проект стратегічного бачення громади та підготувати пропозиції щодо  його коригування.

                           

                                                                           Термін: до 16.08.2019

 

5. Доручити національному експерту Сергію Івахніну узагальнити отримані дані та представити на наступному засіданні робочої групи.

 

 

 

Голова РГ                                                                            Т.В.Каїка

 

Секретар РГ                                                                        О.В.Безсмертна

 

 

 

Протокол №4

засідання  робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку потенційної Ольгинської селищної об’єднаної  територіальної громади

 

28.08.2019р                                                                          с. Миколаївка

 

Присутні:

 

Члени робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку потенційної Ольгинської селищної об’єднаної територіальної громади.

Всього 18_осіб, з них _10__жінок.

 

Порядок денний:

 

1.Остаточне формулювання стратегічного бачення потенційної Ольгинської громади .

2. Формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку громади

3. Презентація SWOT-матриці, порівняльних переваг, викликів та ризиків

4. Підготовка структури стратегічних, операційних цілей, завдань та заходів Стратегії.

5. Застосування Теорії змін в стратегії розвитку громади

 

Розгляд питань порядку денного:

 

Виступили:

 

-  Івахнін Сергій -  доопрацювали стратегічне бачення громади. Обговорили прогнози та сценарії розвитку громади.  Презентував SWOT-матрицю, порівняльні переваги, виклики та ризики.  Сформулювали структуру стратегічних, операційних цілей, завдань та заходів Стратегії.

 

Вирішили:

 

1. Затвердити стратегічне бачення потенційної Ольгинської громади: «Ольгинська селищна об’єднана територіальна громада – це легені півдня Донбасу з Великоанадольским лісом, родючою землею  та корисними копалинами. Громада, що поєднує в собі працьовитих людей різних професій, які мають амбітне бачення майбутнього. СМАРТ-громада де враховуються потреби кожного мешканця. Громада небайдужих жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат. Громада, що поєднує баланс економічного, екологічного та соціального розвитку. Безпечне, багатонаціональне, мультиконфесійне, згуртоване середовище, де хочеться жити та народжувати дітей».

 

2. Взяти до відомо можливі прогнози та сценарії розвитку громади. Визначити стратегічні та операційні цілі на підставі аналізу взаємозв’язків факторів SWOT через матрицю SWOT/TOWS та основних аналітичних висновків щодо порівняльних переваг, викликів та ризиків.

                                                                          

 

3. Доручити головам селищних та сільської рад, які входять до  потенційної Ольгинської селищної об'єднаної територіальної громади підготувати технічні завдання проектів розвитку   в межах операційних та стратегічних цілей.

 

Термін: до 13.09.2019р.

                           

 

4. Доручити національному експерту Сергію Івахніну узагальнити отримані дані та представити на наступному засіданні робочої групи, яке провести 18 вересня в Новотроїцькій селищній раді.

 

 

 

Голова РГ                                                                            Т.В.Каїка

 

Секретар РГ                                                                        О.В.Безсмертна

 

 

Протокол № 5

засідання  робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку потенційної Ольгинської селищної об’єднаної  територіальної громади

 

18.09.2019р                                                                          сел. Новотроїцьке

 

Присутні:

 

Члени робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку потенційної Ольгинської селищної об’єднаної територіальної громади. Національні експерти ООН. Мешканці громади.

Всього 19 осіб, з них _14_жінок.

 

Порядок денний:

 

1. Застосування гендерних аспектів при розробці стратегічного бачення потенційної Ольгинської громади.

2. Побудова «дерева проблем». Відбір центральної проблеми. Пошук проблем, пов’язаних з центральною. Побудова ієрархії причинно-наслідкових зв’язків.

3. Побудова «дерева цілей».

4. Перегляд та уточнення структури стратегічних, операційних цілей, завдань та заходів Стратегії.

5. Застосування Теорії змін в стратегії розвитку громади

  

Розгляд питань порядку денного:

  

Виступили:

- Максим Філяк та Юлія Гончар, представники ООН Жінки – про застосування гендерного підходу при підготовці Стратегії розвитку громади.

-  Івахнін Сергій -  про застосування методології «дерева проблем». Відбір центральної проблеми. Пошук проблем, пов’язаних з центральною. Побудова ієрархії причинно-наслідкових зв’язків. Побудова «дерева цілей». Перегляд та уточнення структури стратегічних, операційних цілей, завдань та заходів Стратегії. Застосування Теорії змін в стратегії розвитку громади.

- Члени робочої групи – опрацювали в групах та підготували завдання для операційних цілей

 

 Вирішили:

 

1. Врахувати методології застосування гендерного підходу при підготовці Стратегії розвитку громади.

 

2. Врахувати дані при побудові «дерева проблем». Опрацювати підготовлені в групах завдання для кожної операційної цілі при побудові «дерева цілей». Переглянути та уточнити структуру стратегічних, операційних цілей, завдань та заходів Стратегії.

                                                                          

3. Провести окремі засідання представників робочої групи разом з зацікавленими особами (представниками громад), головами селищних та сільської рад, які входять до  потенційної Ольгинської селищної об'єднаної територіальної громади для перегляду та/або підготовці технічних завдань проектів розвитку  в межах визначених завдань операційних та стратегічних цілей.

 

4. Оголосити на офіційному сайті Ольгинської селищної ради та інших можливих ресурсах про конкурс ідей щодо проектів розвитку потенційної Ольгинської ОТГ.            

                                                                                     До 20.09.2019

 

5. Членам робочої групи провести публічні обговорення стратегічних, операційних цілей, завдань та заходів Стратегії.

                                                                                     До 23.09.2019

 

6. Доручити національному експерту Сергію Івахніну узагальнити отримані дані.

 

Голова РГ                                                                            Т.В.Каїка

 

Секретар РГ                                                                         О.В.Безсмертна

 

 

Протокол №6

 засідання  робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку потенційної Ольгинської селищної об’єднаної  територіальної громади

 

 10.10.2019р                                                             сел. Володимирівка

 

Присутні:

Члени робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку потенційної Ольгинської селищної об’єднаної територіальної громади. Національні експерти ПРООН. Мешканці громад.

Всього _12_ осіб, з них _8_жінок.

 

Порядок денний:

1. Підведення підсумків конкурсу ідей щодо проектів розвитку.

2. Розгляд переліку проектів для реалізації стратегічних цілей та завдань Стратегії.

3. Адаптація Програми соціально-економічного розвитку громади на 2020 рік зі  структурою стратегічних, операційних цілей, завдань та заходів Стратегії.

4. Розгляд проекту плану впровадження Стратегії на 2020-2022 роки.

5. Розгляд проекту системи моніторингу Стратегії.

 

Розгляд питань порядку денного:

1. Підвели підсумки конкурсу ідей щодо проектів розвитку.

2. Розглянули узагальнений перелік проектів для реалізації стратегічних цілей та завдань Стратегії.

3. Проаналізували можливість адаптація Програми соціально-економічного розвитку громади на 2020 рік зі  структурою стратегічних, операційних цілей, завдань та заходів Стратегії.

4. Розглянули проект плану впровадження Стратегії на 2020-2022 роки.

5. Розглянули проект системи моніторингу Стратегії.

 

Вирішили:

1. Рекомендувати Володимирівській та Благодатненській селищним радам  адаптувати Програми соціально-економічного розвитку громад на 2020 рік зі  структурою стратегічних, операційних цілей, завдань та заходів Стратегії.

2. Погодити проект плану впровадження Стратегії на 2020-2022 роки та проект системи моніторингу.

 

Голова РГ                                                                            Т.В.Каїка

 

Секретар РГ                                                                         О.В.Безсмертна

 

Протокол №7

 засідання  робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку потенційної Ольгинської селищної об’єднаної  територіальної громади

 

 15.10.2019р                                                             с. Миколаївка

 

Присутні:

Члени робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку потенційної Ольгинської селищної об’єднаної територіальної громади. Національні експерти ПРООН. Мешканці громад.

Всього _10 осіб, з них _9_жінок.

 

Порядок денний:

1. Підведення підсумків конкурсу ідей щодо проектів розвитку.

2. Розгляд переліку проектів для реалізації стратегічних цілей та завдань Стратегії.

3. Адаптація Програми соціально-економічного розвитку громади на 2020 рік зі  структурою стратегічних, операційних цілей, завдань та заходів Стратегії.

4. Розгляд проекту плану впровадження Стратегії на 2020-2022 роки.

5. Розгляд проекту системи моніторингу Стратегії.

 

Розгляд питань порядку денного:

1. Підвели підсумки конкурсу ідей щодо проектів розвитку.

2. Розглянули узагальнений перелік проектів для реалізації стратегічних цілей та завдань Стратегії.

3. Проаналізували можливість адаптація Програми соціально-економічного розвитку громади на 2020 рік зі  структурою стратегічних, операційних цілей, завдань та заходів Стратегії.

4. Розглянули проект плану впровадження Стратегії на 2020-2022 роки.

5. Розглянули проект системи моніторингу Стратегії.

 

Вирішили:

1. Рекомендувати Миколаївській сільській раді  адаптувати Програму соціально-економічного розвитку громади на 2020 рік зі  структурою стратегічних, операційних цілей, завдань та заходів Стратегії.

2. Погодити проект плану впровадження Стратегії на 2020-2022 роки та проект системи моніторингу.

 

Голова РГ                                                                            М.І.Мартинов

 

Секретар РГ                                                                         О.П. Нуд

 

Протокол №8

 засідання  робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку потенційної Ольгинської селищної об’єднаної  територіальної громади

 

 15.10.2019р                                                               сел. Новотроїцьке

 

Присутні:

Члени робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку потенційної Ольгинської селищної об’єднаної територіальної громади. Національні експерти ПРООН. Мешканці громад.

Всього _5_ осіб, з них 3__жінки.

 

Порядок денний:

1. Підведення підсумків конкурсу ідей щодо проектів розвитку.

2. Розгляд переліку проектів для реалізації стратегічних цілей та завдань Стратегії.

3. Адаптація Програми соціально-економічного розвитку громади на 2020 рік зі  структурою стратегічних, операційних цілей, завдань та заходів Стратегії.

4. Розгляд проекту плану впровадження Стратегії на 2020-2022 роки.

5. Розгляд проекту системи моніторингу Стратегії.

 

Розгляд питань порядку денного:

1. Підвели підсумки конкурсу ідей щодо проектів розвитку.

2. Розглянули узагальнений перелік проектів для реалізації стратегічних цілей та завдань Стратегії.

3. Проаналізували можливість адаптація Програми соціально-економічного розвитку громади на 2020 рік зі  структурою стратегічних, операційних цілей, завдань та заходів Стратегії.

4. Розглянули проект плану впровадження Стратегії на 2020-2022 роки.

5. Розглянули проект системи моніторингу Стратегії.

 

Вирішили:

1. Рекомендувати Новотроїцькій селищній раді  адаптувати Програму соціально-економічного розвитку громади на 2020 рік зі  структурою стратегічних, операційних цілей, завдань та заходів Стратегії.

2. Погодити проект плану впровадження Стратегії на 2020-2022 роки та проект системи моніторингу.

 

Голова РГ                                                                            О.Г. Ворожбіт

 

Секретар РГ                                                                       О.В.Безпала

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь