Ольгинська селищна військово-цивільна адміністрація

Донецька область, Волноваський район

сесія №115 від 21.05.2021 року

 

 

Порядок денний

 

1.Про затвердження  Програми підтримки громадян Ольгинської  селищної територіальної громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами на 2021рік

2. Звіт про виконання селищного бюджету за 1 квартал 2021 рік

3. Про  внесення  змін  та  доповнень до рішення  Ольгинської селищної

ради  від 30.12.2020№ VI/109-919 «Про бюджет Ольгинської селищної

територіальної громади  на 2021 рік»  код бюджету    0553400000

4. Про затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні Ольгинської селищної територіальної громади.

5. Про затвердження комісії з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин

6. Про дозвіл на передачу земельної ділянки  КН 1421557200:01:001:0244 в суборенду (заявник Козакевич А.І.)

7. Про внесення змін до складу виконавчого комітету  селищної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ОЛЬГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ    РІШЕННЯ                  

 

21.05.2021 № VI/115-

смт  Ольгинка

 

Про затвердження  Програми  підтримки осіб Ольгинської селищної

 територіальної  громади, які страждають на рідкісні (орфанні)

 захворювання на 2021 рік

 

 Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підтримки мешканців громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, створення та постійне оновлення реєстру таких хворих, пільгове надання їм відповідних лікарських засобів та забезпечення організації належного лікування мешканців громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, селищна рада


ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму підтримки осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2021 рік.

 

2.Забезпечити фінансування Програми в межах фінансових можливостей.

 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  бюджету, фінансів, цін, торговельного громадського харчування, соціального забезпечення та захисту населення (Тарасова А.).

 

 

 

 

Селищний голова                                                           Т. Каїка

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Додаток

                                                                      до рішення Ольгинської селищної ради

                                                                      від 21.05. 2021 року №

 

П Р О Г Р А М А

 

підтримки осіб Ольгинської селищної територіальної  громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання

 на 2021 рік                                                         

 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму

 

    Нормативно-правовий акт про розроблення Програми - Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992р № 2801-ХІІ із внесеними до нього змінами, Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання» від 31.03.2015р.№ 160

Рідкісні захворювання – це захворювання, які зустрічаються з певною частотою, несуть загрозу для життя або хронізацію прогресуючого захворювання, без лікування ці захворювання призводять до смерті.

Враховуючи численні звернення мешканців у сприянні надання матеріальної допомоги для медикаментозного забезпечення дітей та дорослих, які страждають на рідкісні захворювання серед громадян Ольгинської селищної територіальної громади, виникла необхідність прийняття Програми. Збільшилась народжуваність дітей з особливими потребами, зросла захворюваність дорослого населення, яке потребує дороговартісних медичних препаратів та виробів медичного призначення.  Тенденція до зростання інвалідності у дітей, дорослих пов’язана з проблемами радіоактивного забруднення  території.

Встановлено, що рідкісні (орфанні) захворювання у 80% обумовлені генетичними причинами. Інші рідкісні (орфанні) захворювання є результатом інфекційних уражень, алергії і дії зовньосередевих чинників. Ця група захворювань має важкий, хронічний, прогресуючий перебіг, супроводжується формуванням дегенеративних змін в організмі.

Препарати, що використовуються для лікування рідкісних захворювань, як правило є високовартісними, тому величезного значення в менеджменті цих захворювань набуває своєчасна нозологічна діагностика, проведена згідно з принципами доказової медицини.

Враховуючи складність демографічної ситуації в Україні, стабільне зростання дитячої та дорослої інвалідності і необхідність зміни цієї ситуації на краще, рання медико-соціальна реабілітація дітей-інвалідів, дорослого населення  сприятиме усуненню або більш повній компенсації обмежень їх життєдіяльності, відновленню їх повноцінного соціального статусу, що в свою чергу сприятиме зменшенню соціальної напруженості у суспільстві та поліпшенню здоров’я.

Лікування рідкісних захворювань і профілактика їх важких ускладнень є однією з найважливіших проблем клінічної генетики і педіатрії. Основна роль в корекції спадкових метаболічних порушень відводиться замісній ферментотерапії, патогенним засобам корекції, дієтотерапії. Своєчасно розпочате лікування дозволяє запобігти важкому ураженню центральної нервової системи та інших органів і соціально адаптувати хворого.

Медико-соціальна реабілітація повинна стати однією з ланок загальної системи реабілітації хворих, що здійснюється спільно органами охорони здоров’я з  органами виконавчої влади .

 

2. Мета Програми

 

Метою Програми є надання матеріальної допомоги батькам, діти яких хворіють, хворим дорослим на рідкісні захворювання для забезпечення необхідними медичними препаратами, предметами догляду  та виробами медичного призначення для покращення якості життя хворих  та їх соціальної адаптації.

 

3. Основні завдання та заходи щодо реалізації Програми

 

Основним завданням Програми є покращення соціального захисту хворих з рідкісними (орфанними) захворюваннями, визнання необхідності реабілітації оздоровлення, забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та надання допомоги хворим дорослим та батькам, діти яких хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання для поліпшення якості їх життя.

 

4. Фінансове забезпечення Програми

 

Для забезпечення реалізації Програми виникає необхідність у виділенні фінансування для здійснення виплат на придбання необхідних медичних препаратів, предметів догляду та виробів медичного призначення для покращення якості життя хворих. Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів селищного бюджету. Головним розпорядником коштів за Програмою є Ольгинська селищна рада.

 

5. Очікувані результати виконання Програми

 

Реалізація Програми дасть змогу:

 • підвищити рівень соціального захисту хворих на рідкісні захворювання;
 • зменшити рівень дитячої смертності;
 • координувати роботу у проведенні програм з реабілітації, лікування та оздоровлення хворих на рідкісні захворювання;
 • психологічно та матеріально допомагати хворим та батькам, діти, яких хворіють на рідкісні захворювання.

          Виконання Програми надасть змогу покращити соціально-медичне обслуговування, покращити матеріальне становище  сімей, де проживають хворі на рідкісні захворювання.

 

 

 

Секретар ради                                                                О.  Безсмертна

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми

 

підтримки  осіб Ольгинської селищної територіальної громади,

які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання   на 2021 рік

 

 

                                                                                                       грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Період виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2021 рік

 

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

20000,0

20000,0

селищний бюджет

20000,0

20000,0

Обласний, районні бюджети

-

-

кошти не бюджетних джерел

-

-

 

 

 

                                      Секретар ради                                                                            О. В. Безсмертна

 

Напрями діяльності та заходи Програми

підтримки осіб Ольгинської селищної територіальної громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання

 на 2021 рік

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

 

Очікуваний

результат

 
 
 

1

2

3

4

5

6

 

7

 

1.

Соціальна підтрим- ка хворих, які  страждають на рід-

кісні захворювання 

1.Забезпечити облік хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання від-  повідно  до переліку рідкіс- них (орфанних) захворювань (наказ Міністерства охорони здоров’я  України від 27.10.2014 року  № 778).

2021 рік

Волноваський  комунальний районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

не потребує фінансування

-

Забезпечити право кожної людини, яка хворіє на рідкісні (орфанні) захворю-

вання на отримання квалі- фікованої медико-соціальної реабілітації

 

2.

Соціальна підтрим- ка хворих, які  страждають на рід-

кісні захворювання 

1.Надання комплексу реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації хворих на рідкісні (орфанні)

захворювання 

2021рік

Волноваський комунальний районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, Волноваське районне управління соціального захисту населення

не потребує фінансування

-

Надання медичних та реабілітаційних послуг

 

2.Надання грошової допомоги хворим дорослим та батькам, діти яких хворіють на рідкісні захворювання

 

2021 рік

 

 Ольгинська селищна рада

Селищний бюджет

20000,0 грн.

 

Забезпечення життєво-необхідних лікарських засобів та предметів догляду

 

 

 

Секретар  ради                                                                                                                      О. Безсмертна

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ОЛЬГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦКОЇ ОБЛАСТІ

 

 ПРОЕКТ    РІШЕННЯ

 

21.05.2021 № VI/115-

смт  Ольгинка

 

Про затвердження бюджетного регламенту

проходження бюджетного процесу на місцевому рівні

Ольгинської селищної територіальної громади

 

З метою регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу, відповідно до статті 7 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказу Міністерства фінансів України від 31 травня 2019 року № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні» Ольгинська селищна рада вирішила :

 

1. Затвердити бюджетний регламент проходження бюджетного процесу на місцевому рівні Ольгинської селищної територіальної громади (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  бюджету, фінансів, цін, торговельного громадського харчування, соціального забезпечення та захисту населення (Тарасова А.).

 

 

 

 

 Селищний голова                                                                  Т. Каїка

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення Ольгинської селищної ради

від 21.05.2021 року

№ VI/115-

 

 

                                   БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРОХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

ОЛЬГИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу селищного бюджету (далі – Бюджетний регламент) визначає основні організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання селищного бюджету (включаючи внесення змін до рішення про  бюджет Ольгинської селищної територіальної громади) та звітування про його виконання.

1.2. Метою Бюджетного регламенту є впорядкування процедур на кожній стадії бюджетного процесу для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Ольгинською селищною територіальною громадою, її виконавчими органами та структурними підрозділами протягом бюджетного періоду.

1.3. Бюджетний регламент розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс), законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

1.4. Бюджетний регламент складається з наступних розділів:

складання прогнозу бюджету селищної територіальної громади, проекту бюджету селищної територіальної громади та підготовки проекту рішення про бюджет селищної територіальної громади;

розгляду та схвалення виконавчим комітетом Ольгинської селищної територіальної громади прогнозу та проекту рішення про бюджет селищниї територіальної громади;

подання та розгляду прогнозу бюджету та проекту рішення про бюджет селищної територіальної громади на розгляд Ольгинської селищної ради;

затвердження Ольгинською селищною радою рішення про бюджет  селищної територіальної громади;

організації та управління виконанням бюджету селищної територіальної громади, в тому числі в частині затвердження розпису бюджету селищної територіальної громади та забезпечення його збалансування, координації роботи з територіальними органами, що контролюють справляння надходжень бюджету та органами Державної казначейської служби України;

внесення змін до рішення про бюджет селищної територіальної громади;

підготовці інформації про виконання бюджету селищної територіальної громади, поданні квартальних та річного звітів до Ольгинської селищної територіальної громади та участі представників органів місцевого самоврядування під час розгляду звітів у раді;

забезпечення доступності інформації про бюджет селищної територіальної громади, зокрема публікації рішень про затвердження бюджету та внесення змін, квартальних звітів про їх виконання, та  публічного представлення інформації про виконання бюджету селищної територіальної громади з урахуванням вимог статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також визначення механізмів залучення громадськості до бюджетного процесу.

1.5. У цьому Бюджетному регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах.

 

2. СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗУ, ПРОЕКТУ ТА ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ ОЛЬГИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

2.1. Складання прогнозу та проекту бюджету здійснюється поетапно з урахуванням розрахункових прогнозних показників економічного та соціального розвитку населений пунктів Ольгинської селищної територіальної громади, індикативних прогнозних показників бюджету на середньостроковий період, який є основою для складання проекту селищної територіальної громади.

2.2. План заходів із складання прогнозу та проект бюджету складається щороку відповідно до додатків 1, 2 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

2.3. Після отримання від Міністерства фінансів України інформації щодо особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період та аналізу виконання бюджету селищної територіальної громади у попередніх та поточних періодах фінансовим відділом Ольгинської селищної ради (далі – фінансовий відділ) здійснюються попередні розрахунки показників:

доходної частини бюджету селищної територіальної громади;

видаткової частини  бюджету селищної територіальної громади відповідно до потреби, визначеної головними розпорядниками бюджетних коштів;

фінансування бюджету селищної територіальної громади.

2.4. Після отримання розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів, які доводяться Міністерством фінансів України після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України, фінансовий відділ доводить їх до головних розпорядників бюджетних коштів.

Фінансовий відділ розробляє та у визначені терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів:

1) Інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету селищної територіальної громади;

2) Інструкцію з підготовки бюджетних запитів, розроблену згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України;

3) граничні показники видатків  бюджету селищної територіальної громади на середньостроковий період, іншу інформацію, необхідну для складання бюджетних запитів та встановлює термін їх подання.

2.5. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення пропозицій до прогнозу бюджету селищної територіальної громади та бюджетних запитів для подання до фінансового відділу в установлений ним термін.

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих пропозицій до прогнозу бюджету селищної територіальної громади та бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників прогнозу та проекту  бюджету селищної територіальної громади, згідно з вимогами фінансового відділу.

При розробленні бюджетних запитів головні розпорядники бюджетних коштів опрацьовують запити, звернення, пропозиції щодо виділення коштів з бюджету селищної територіальної громади, у тому числі учасників консультацій з громадськістю (зокрема, які залишилися на контролі після таких консультацій, проведених в попередньому році), і враховують їх у разі доцільності (пропозиції аналізуються на відповідність цілям та завданням цільових (комплексних) програм, вимогам щодо ефективності використання бюджетних коштів тощо)  та можливості  реалізації за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади (виходячи з реальних фінансових можливостей   бюджету селищної територіальної громади та за умови, що вирішення порушених питань належить до компетенції органів місцевого самоврядування та видаткових повноважень бюджету селищної територіальної громади, визначених Бюджетним кодексом України).

2.6. Фінансовий відділ здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету селищної територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету селищної територіальної громади і вимогам доведених інструкцій.

На основі аналізу виконавчим комітетом  приймається рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу бюджету селищної територіальної громади.

2.7. Фінансовий відділ на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

На основі результатів аналізу виконавчий комітет приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту бюджету селищної територіальної громади

2.8. Фінансовий відділ в готує прогноз та проект рішення про бюджет селищної територіальної громади на наступний рік відповідно до типової форми рішення, доведеної Міністерством фінансів України.

Після отримання від Міністерства фінансів України показників міжбюджетних відносин і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проектів місцевих бюджетів, які були проголосовані Верховною радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України в другому читанні, фінансовий відділ, у разі необхідності, готує пропозиції до проекту рішення про бюджет селищної територіальної громади.

2.9. Основними вимогами до проекту  бюджету селищної територіальної громади є:

1) застосування принципу обґрунтування видатків (тобто головні розпорядники бюджетних коштів мають обґрунтовувати необхідність виділення коштів);

2) першочерговому забезпеченню підлягають видатки: оплата праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування місцевого боргу;

3) при плануванні капітальних вкладень в першу чергу передбачаються кошти на завершення (продовження) будівництва об’єктів, розпочатих у попередніх роках;

4) обов’язково враховуються видатки на реалізацію проектів – переможців бюджету участі.

 

3. РОЗГЛЯД ТА СХВАЛЕННЯ ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ОЛЬГИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ПРОГНОЗУ БЮДЖЕТУ ТА ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

3.1. Підготовлений фінансовим відділом прогноз бюджету селищної територіальної громади на середньостроковий період та проект рішення про бюджет селищної територіальної громади подається на схвалення до виконавчого комітету Ольгинської селищної ради.

3.2. Разом з проектом рішення про  бюджет селищної територіальної громади подаються:

1) пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан населених пунктів і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту бюджету селищної територіальної громади;

б) оцінку доходів  бюджету селищної територіальної громади з урахуванням втрат доходів бюджету селищної територіальної громади внаслідок наданих радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проекту рішення про бюджет селищної територіальної громади, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів;

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) показники витрат бюджету селищної територіальної громади, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проектів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких проектів триває більше одного бюджетного періоду;

3) перелік інвестиційних проектів;

4) переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу (у разі укладання енергосервісних договорів);

5) інформацію про хід виконання  бюджету селищної територіальної громади у поточному бюджетному періоді;

6) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту селищної територіальної громади  бюджету (у разі потреби надаються до профільної комісії).

 

4. ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД ПРОГНОЗУ БЮДЖЕТУ ТА ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА РОЗГЛЯД ОЛЬГИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

4.1. Фінансовий відділ після схвалення виконавчим комітетом Ольгинської селищної ради надає на розгляд постійної комісії прогноз бюджету селищної територіальної громади та проект бюджету селищної територіальної громади з відповідними матеріалами.

4.2. Прогноз бюджету селищної територіальної громади  містить:

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку населених пунктів Ольгинської селищної територіальної громади, враховані під час розроблення прогнозу;

2) загальні показники доходів  і фінансування бюджету селищної територіальної громади, повернення кредитів до бюджету селищної територіальної громади, загальні граничні показники видатків бюджету селищної територіальної громади та надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

3) показники за основними видами доходів  бюджету селищної територіальної громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди); 

4) показники дефіциту (профіциту) бюджету селищної територіальної громади, показники за основними джерелами фінансування (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

5) граничні показники видатків бюджету селищної територіальної громади та надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди); 

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначені в межах загальних граничних показників видатків бюджету селищної територіальної громади та надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади;

7) інші показники і положення, необхідні для складання проекту рішення про бюджет селищної територіальної громади.

4.3. Проектом рішення про бюджет селищної територіальної громади визначаються:

1) загальні суми доходів, видатків та кредитування бюджету селищної територіальної громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

2) доходи бюджету селищної територіальної громади за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

3) фінансування селищної територіальної громади бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

4) бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

5) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

6) розмір оборотного залишку коштів бюджету селищної територіальної громади;

7) перелік захищених видатків бюджету селищної територіальної громади;

8) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету селищної територіальної громади.

 

5. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОЛЬГИНСЬКОЮ СЕЛИЩНОЮ РАДОЮ

РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

5.1. Для забезпечення дотримання принципу публічності та прозорості проект рішення про бюджет селищної територіальної громади та матеріали, що до нього додаються, розміщуються на офіційному сайті Ольгинської селищної ради.

5.2. Бюджет селищної територіальної громади затверджується рішенням Ольгинської селищної ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, Ольгинська селищна рада при затвердженні бюджету селищної територіальної громади враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, базова або реверсна дотації), визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Ольгинська селищна рада приводять обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

5.3. Ольгинська селищна рада, при затверджені бюджету селищної територіальної громади, враховує у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВИКОНАННЯМ БЮДЖЕТУ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

         

6.1. Загальну організацію і управління виконанням бюджету селищної територіальної громади, а також координацію діяльності учасників з питань виконання бюджету здійснює заступник селищного голови з питань економіки.

6.2. Бюджет селищної територіальної громади виконується за розписом, який затверджується головою виконавчого комітету Ольгинської селищної ради.  Керівник фінансового відділу протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису бюджету селищної територіальної громади встановленим бюджетним призначенням.

6.3. При виконанні  бюджету селищної територіальної громади застосовується казначейське обслуговування, яке здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України.

За рішенням Ольгинської селищної ради при виконанні бюджету селищної територіальної громади обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків державного сектору.

Порядок обслуговування коштів бюджету селищної територіальної громади у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, а також особливостей ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджету селищної територіальної громади щодо таких коштів визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Нацбанком.

6.4. Фінансовий відділ за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання бюджету селищної територіальної громади за доходами здійснює аналіз доходів бюджету селищної територіальної громади.

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до  бюджету селищної територіальної громади податків і зборів та інших доходів відповідно до законодавства.

6.5. Виконання бюджету селищної територіальної громади за видатками та кредитуванням здійснюється за процедурою, визначеною статтями 46 - 51 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та іншими нормативно-правовими документами.

6.6. План заходів щодо організації виконання  бюджету селищної територіальної громади складається щороку відповідно до додатку 3 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

6.7. Особливості виконання бюджету селищної територіальної громади у разі несвоєчасного його прийняття.

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет селищної територіальної громади, виконавчий комітет Ольгинської селищної ради має право здійснювати витрати бюджету селищної територіальної громади лише на цілі, визначені у рішенні про бюджет селищної територіальної громади на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про бюджет селищної територіальної громади на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим комітетом Ольгинської селищної ради та поданому на розгляд Ольгинської селищної ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування бюджету селищної територіальної громади сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про бюджет селищної територіальної громади на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 Бюджетного кодексу України, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків бюджету селищної територіальної громади).

До прийняття рішення про бюджет селищної територіальної громади на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду бюджету селищної територіальної громади та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам).

У разі несвоєчасного прийняття рішення про бюджет селищної територіальної громади при формуванні надходжень та здійсненні витрат селищної територіальної громади бюджету застосовуються норми цієї статті та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом - норми пунктів 3-5 частини другої статті 41 Бюджетного кодексу України).

Бюджет селищної територіальної громади виконується за тимчасовим розписом на відповідний період, який  затверджується головою виконавчого комітету Ольгинської селищної ради.

 

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

7.1. Зміни до рішення про бюджет селищної територіальної громади можуть вноситись у разі:

1) необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку його несвоєчасного прийняття);

2) перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету селищної територіальної громади (на підставі офіційного висновку виконавчого комітету Ольгинської селищної ради про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету селищної територіальної громади). Факт перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету селищної територіальної громади визнається за підсумками першого кварталу та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків виконавчого комітету Ольгинської селищної ради за умови перевищення доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі бюджету селищної територіальної громади на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади визнається на підставі офіційного висновку виконавчого комітету Ольгинської селищної ради за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади, врахованих у розписі бюджету селищної територіальної громади на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків;

3) розподілу залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ бюджету селищної територіальної громади (на підставі офіційного висновку виконавчого комітету Ольгинської селищної ради про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів бюджету селищної територіальної громади);

4) перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);

5) внесення змін до показників Закону України про Державний бюджет України, зокрема, в частині взаємовідносин з місцевими бюджетами;

6) внесення змін до Податкового кодексу України та до Бюджетного кодексу України;

7) в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

7.2. Рішення про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади ухвалюється Ольгинською селищною радою.

Проекти таких рішень готує фінансовий відділ, головні розпорядники бюджетних коштів,  погоджує бюджетна комісія селищної ради.

7.3. Ольгинська селищна рада в рішенні про бюджет селищної територіальної громади на відповідний рік надає право виконавчому комітету  Ольгинської селищної ради  у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету селищної територіальної громади і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації  та субвенції, а також збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету) за рішенням виконавчого комітету Ольгинської селищної ради.

7.4. Забороняється без внесення змін до рішення про  бюджет селищної територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету селищної територіальної громади на:

1) оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

2) видатки, пов'язані із функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової класифікації видатків та кредитування.

 

8. ПІДГОТОВКА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ,

ПОДАННЯ КВАРТАЛЬНИХ ТА РІЧНОГО ЗВІТІВ,

ТА УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ ЗВІТІВ У РАДІ

 

8.1. Звітність про виконання бюджету селищної територіальної громади визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України у статтях 58-61 Бюджетного кодексу України.

Орган Казначейства складає та подає виконавчому комітету Ольгинської селищної ради звітність про виконання бюджету селищної територіальної громади за встановленими формами.

8.2. Квартальний та річний звіти про виконання бюджету селищної територіальної громади подаються до Ольгинської селищної ради виконавчим комітетом Ольгинської селищної ради в двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.

8.3. План заходів щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету селищної територіальної громади складається щороку відповідно до додатку 4 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

 

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БЮДЖЕТ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

9.1. Інформація про виконання  бюджету селищної територіальної громади, у тому числі  квартальні та річний звіти про виконання бюджету селищної територіальної громади підлягають оприлюдненню на сайті Ольгинської селищної ради.

Інформація про виконання бюджету селищної територіальної громади має містити показники бюджету селищної територіальної громади за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів  бюджету селищної територіальної громади) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету), фінансування, а також показники про стан місцевого боргу та надання  місцевих гарантій. Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.

9.2. Головні розпорядники коштів  бюджету селищної територіальної громади розміщують  бюджетні запити на офіційному сайті або оприлюднюють їх в інший спосіб не пізніше ніж через три робочих дні після подання Ольгинській селищній  раді проекту рішення про бюджет селищної територіальної громади.

9.3. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.

Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють шляхом розміщення на офіційному сайті Ольгинської селищної ради:

інформацію про цілі державної політики у відповідні сфері діяльності, формування або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період - до 15 березня року, що настає за звітним;

паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) – протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період – протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності;

звіти про хід реалізації державний інвестиційних проектів – один раз на півріччя (рік) до 20 числа місяця наступного за звітним періодом;

результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період – у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності.

          Секретар ради                                                           О. Безсмертна 

                                                                        Фото без опису

 

У К Р А Ї Н А

ОЛЬГИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

 

21.05.2021  № VІ/115 -                                                                            

смт. Ольгинка

Про затвердження комісії з профілактики

та встановлення факту отруєння бджіл засобами

захисту рослин

 

З метою сприяння розвитку галузі бджільництва та підвищення рівня обізнаності суб’єктів господарювання на території Ольгинської селищної ради, відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 лютого 2021 року №338 « Про деякі питання у сфері бджільництва, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 березня 2021 року за №280/35902, керуючись п.20 частини четвертої ст.42, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна  рада

                                                                           В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити             утворену комісію з профілактики  та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин,  у такому складі:

Каїка Тетяна Валеріївна – голова Ольгинської  селищної ради, голова комісії

Манник Тетяна Анатоліївна  – спеціаліст I категорії із землеустрою в селищній раді, секретар комісії ,

Члени комісії:

Тіщенко Поліна Андріївна  – завідуюча Володимирівською ветеринарною дільницею  Волноваської РДЛВМ.

Серік Євген Юрійович – поліцейський офіцер громади.

 

2.Координацію роботи за виконанням цього розпорядження покласти  на спеціаліста І категорії із землевпорядкування Манник Т.А., контроль залишаю за собою.

 

 

Селищний голова                                       Т.Каїка                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

Фото без опису

У К Р А Ї Н А

ОЛЬГИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

  ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

21.05.2021  № VІ/115 -                                                                             

смт. Ольгинка

Про дозвіл на передачу земельної ділянки

КН 1421557200:01:001:0244 в суборенду

(Заявник орендар Козакевич А.І)

 

Розглянувши заяву гр. Козакевича Андрія Івановича, орендаря  земельної ділянки КН 1421557200:01:001:0244, про дозвіл на передачу в суборенду ТОВ «Анадольпродукт»  терміном на 7 (сім) років земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні заявника, згідно договору оренди землі. Керуючись ст12,93, п.12 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада

 

                                                       В И Р І Ш И Л А :

 1. Надати дозвіл гр.  Козакевичу Андрію Івановичу на передачу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, загальною площею 14,4779 га за кадастровим номером 1421557200:01:001:0244;  в т.ч. 14.4779 га ріллі, в суборенду ТОВ «Анадольпродукт», згідно умов існуючого договору оренди землі №2328094614215 від 02.04.2021 року, без зміни цільового призначення (01.07) для ведення городництва терміном на 7 (сім)  років.
 2. Договір суборенди укласти та зареєструвати згідно вимогам чинного законодавства.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію з питань депутатської діяльності, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян і громадського порядку агропромислового комплексу та регулювання земельних відносин. (Рибаков О.)

 

 

Селищний голова                                                                     Т.Каїка         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

 

У К Р А Ї Н А

ОЛЬГИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

   від 21.05.2021 № VІ/ 115

   смт. Ольгинка

 

   Про внесення змін  до складу

   виконавчого  комітету селищної ради

  

 

            У зв’язку зі смертю Сівірін Надії Юхимівни,  члена виконавчого комітету селищної ради, відповідно до п.3 ст. 26, ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

        В И Р І Ш И ЛА :

 

 1. Вивести із складу виконавчого комітету селищної ради

-      Сівірін Надію Юхимівну.

 

2.Ввести  до складу виконавчого комітету селищної ради

 

- Корбу Сергія Олександровича  - поліцейського офіцера громади.

 

      2. Затвердити персональний склад виконавчого комітету згідно додатка.

 

 

 

 СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                                                  Т. КАЇКА

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

до рішення селищної ради

від 21.05.2021 № VІ/ 115 -

 

 

 

СКЛАД

виконавчого комітету селищної ради

 

  1. Каїка Тетяна Валеріївна – голова виконавчого комітету
  2. Безсмертна Олена Вячеславівна – секретар виконавчого комітету
  3. Сірик Ірина Вікторівна – член виконавчого комітету
  4. Андреішина Марина Георгіївна – член виконавчого комітету
  5. Аушева Маргарита Миколаївна - член виконавчого комітету
  6. Барнацький Геннадій Іванович – член виконавчого комітету
  7. Андреішин Вадим Іванович – член виконавчого комітету
  8. Козакевич Іван Миколайович – член виконавчого комітету
  9. Хечикянц Яна Миколаївна  – член виконавчого комітету
  10. Роздерій Володимир Миколайович – член виконавчого комітету
  11. Романяк Валентина Володимирівна – член виконавчого комітету
  12.  Корба Сергій Олександрович – член виконавчого комітету

 

 

                      Секретар ради                                                  О. Безсмертна   

 

 

 

 

 

Фото без опису

УКРАЇНА

ОЛЬГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ-РІШЕННЯ

 

 

 

 

 

21.05.2021                                                                                       № VI/115-

 

Про  внесення  змін  та  доповнень

до рішення  Ольгинської селищної

ради  від 30.12.2020№ VI/109-919

«Про бюджет Ольгинської

селищної територіальної громади  на 2021 рік»

0553400000

код бюджету

 

      Відповідно до Бюджетного кодексу України ,Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.12.2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами), селищна рада

 

 

     ВИРІШИЛА:

 

     Внести наступні зміни та доповнення  до рішення селищної ради від 30.12.2020 №VI /109-919 «Про  бюджет Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік» (в редакції рішення від 19.02.2021 №VI/111-941«Про внесення змін та доповнень до рішення Ольгинської селищної ради від 30.12.2020 № VI/109-919«Про бюджет Ольгинської селищної територіальної громади  на 2021 рік», рішення сесії від 15.03.2021 №VI/112-947 «Про внесення змін та доповнень до рішення Ольгинської селищної ради від 30.12.2020 № VI/109-919 «Про бюджет Ольгинської селищної територіальної громади  на 2021 рік», рішення від 26.03.2021 №VI/113-949 «Про внесення змін та доповнень до рішення Ольгинської селищної ради від 30.12.2020 № VI/109-919«Про бюджет Ольгинської селищної територіальної громади  на 2021 рік», від 21.04.2021 №VI/114-958 «Про внесення змін та доповнень до рішення Ольгинської селищної ради від 30.12.2020 № VI/109-919«Про бюджет Ольгинської селищної територіальної громади  на 2021 рік») :

 

     1. Здійснити перерозподіл планових асигнувань  загального фонду  бюджету селищної територіальної громади в межах бюджетних призначень , затверджених на 2021 рік.

     2.Здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 50000 гривень.

 

     3. До додатків рішення № 3,5, 6 виклавши їх у новій редакції .

   

     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з , бюджету, фінансів, цін, торговельного громадського харчування ,соціального забезпечення та захисту населення (Тарасова).

 

 

 

 

 Голова селищної ради                                             Т.Каїка                                         

 

 

 

 

 

Пояснювальна  записка

до  рішення Ольгинської селищної  ради на 2021 рік

 

«Про внесення змін до рішення  Ольгинської селищної  ради  від 30.12.2020 №VI/109-919 «Про бюджет Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік»

 

Рішення селищної ради підготовлено  відповідно до чинного законодавства та враховує наступні зміни.

 

Здійснено перерозподіл планових асигнувань  загального фонду  бюджету Ольгинської територіальної громади  в межах бюджетних призначень , затверджених на 2021рік , а саме:

     - по розпоряднику бюджетних коштів Ольгинської селищної ради зменшені видатки по організації благоустрою населених пунктів ,які  направлені на поточний ремонт доріг у сумі  42400гривень (КЕКВ 2240 «Оплата  послуг (крім комунальних)»)  та  направлені видатки :

-  по благоустрою на оплату електроенергії (КЕКВ 2273 «Оплата за електроенергію») у сумі 16400гривень ;

-  по організаційно, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад на оплату електроенергії (КЕКВ2273 «Оплата за електроенергію») у сумі 6000гривень ;

-   по іншим програмам ,закладам та заходам у сфері охорони здоров’я на відшкодування за ліки хворим на рідкісні захворювання у сумі 20000гривень;

 

     - по розпоряднику бюджетних коштів Ольгинської селищної ради зменшені видатки по організації благоустрою населених пунктів ,які  направлені на поточний ремонт доріг у сумі  20000гривень (КЕКВ 2240 «Оплата  послуг (крім комунальних)»)  та  направлені видатки  по здійсненню заходів із землеустрою на оформлення  технічної документації  по відводу землі бюджетних організацій ,які знаходяться в комунальній власності  у сумі 20000гривень (КЕКВ 2240 «Оплата  послуг (крім комунальних)»);

 

     - по відділу освіти Ольгинської селищної ради  зменшені планові асигнування  по наданню дошкільної освіти  які направлені на поточний ремонт груп та кабінетів  у сумі 40000 гривень (КЕКВ 2240 «Оплата  послуг (крім комунальних)») та направлені на підвищення кваліфікації, перепідготовці кадрів закладами післядипломної освіти для  для  проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників  закладів освіти у сумі 40000гривень (КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»);

 

     - по відділу освіти Ольгинської селищної ради  зменшені планові асигнування  по наданню загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  , які направлені на поточний ремонт  кабінетів  у сумі 11000 гривень та направлені на оплату за воду та водовідведення у сумі 11000гривень (КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»);

 

     - по розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня  Благодатненській селищній раді зменшені планові асигнування по організаційно, інформаційно-аналітичному та матеріально-технічному забезпеченню діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад на проведення видатків оплати земельного податку з юридичних осіб ( КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки») у сумі 148 гривень та направлені  по забезпеченню діяльності палаців і будинків культури, клубів ,центрів дозвілля та інших клубних закладів на проведення видатків  оплати земельного податку з юридичних осіб ( КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки») у сумі 148 гривень;

 

     - по розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня  Благодатненській селищній раді зменшені планові асигнування по організації благоустрою населених пунктів, направлених на придбання господарчих матеріалів у сумі 208гривень (КЕКВ 2210«Предмети ,матеріали , обладнання та інвентар»),  зменшені видатки по заробітній платі у сумі 6500гривень(КЕКВ 2111«Заробітна плата»), по нарахуванню на оплату праці у сумі 35 гривень(КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»)  та направлені :

-  на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення на оплату захоронення безхатька у сумі 6535 гривень(КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)»;

-   по забезпеченню діяльності палаців і будинків культури, клубів ,центрів дозвілля та інших клубних закладів на проведення видатків  оплати земельного податку з юридичних осіб ( КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки») у сумі 208 гривень;

 

    - по розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня Володимирівської селищної ради, зменшені видатки по організації благоустрою населених пунктів , які  направлені на поточний ремонт доріг у сумі 120000гривень (КЕКВ 2240 «Оплата  послуг (крім комунальних)»)  та  направлені видатки

на придбання  плитки тротуарної, урн , контейнерів для ТПВ   у сумі 110000гривень (КЕКВ 2210«Предмети ,матеріали , обладнання та інвентар»)  та по  організаційно, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад на оплату за природний газ у сумі 10000гривень (КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»);

 

- по відділу культури по забезпеченню діяльності палаців і будинків культури, клубів ,центрів дозвілля та інших клубних закладів зменшені заплановані видатки  які направлені на поточний ремонт приміщень  будинків культури у сумі 10000гривень (КЕКВ 2240 «Оплата  послуг (крім комунальних)»)  та направлені  по забезпеченню діяльності бібліотек  на поточний ремонт комп’ютерної техніки, заправку картриджів у сумі 7000 гривень (КЕКВ 2240 «Оплата  послуг (крім комунальних)»), на придбання дезінфікуючих засобів у сумі 3000гривень (КЕКВ 2210 «Предмети , матеріали , обладнання та інвентар») ;

 

- по  відділу культури по забезпеченню діяльності палаців і будинків культури, клубів ,центрів дозвілля та інших клубних закладів зменшені заплановані видатки  які направлені на поточний ремонт приміщень  будинків культури  у сумі 10000гривень (КЕКВ 2240 «Оплата  послуг (крім комунальних)»)  та направлені  по  наданню спеціальної освіти мистецькими школами  на придбання дезінфікуючих засобів та господарчих матеріалів  у сумі 10000гривень (КЕКВ 2210«Предмети ,матеріали , обладнання та інвентар»);

 

    Здійснено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду по відділу освіти Ольгинської селищної ради по наданню дошкільної освіти у сумі 50000гривень  на придбання електроплити для КДНЗ «Сонечко» (КЕКВ 3110 «Предмети , матеріали  довгострокового користування »).

 

 

 Додатки до рішення № 3,5,6  викладені у новій редакції  (додаються).

 

 

Керівник фінансового відділу                                            Л. Коваленко

 

 

 

 

                        Додаток 3      
                        до рішення   селищної  ради    
                        від 21.05.2021 №VI/115-    
                               
РОЗПОДІЛ
видатків  Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік
0553400000                              
(код бюджету)                             (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000     Ольгинська селищна рада 20 840 941,00 20 440 941,00 9 911 330,00 2 441 715,00 400 000,00 1 657 676,00 137 856,00 1 359 820,00 0,00 0,00 297 856,00 22 498 617,00
0210000     Ольгинська селищна рада 20 840 941,00 20 440 941,00 9 911 330,00 2 441 715,00 400 000,00 1 657 676,00 137 856,00 1 359 820,00 0,00 0,00 297 856,00 22 498 617,00
0210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 12 587 155,00 12 587 155,00 8 964 330,00 723 140,00 0,00 37 220,00 0,00 37 220,00 0,00 0,00 0,00 12 624 375,00
0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 255 980,00 255 980,00 0,00 255 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 980,00
0212144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 437 000,00 437 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437 000,00
0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
0213050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 6 625,00 6 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 625,00
0213090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 3 229,00 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00
0213160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
0213171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 11 338,00 11 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 338,00
0213180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 29 140,00 29 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 140,00
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 616 955,00 616 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616 955,00
0214060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 421 306,00 421 306,00 0,00 420 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 306,00
0215041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 134 520,00 134 520,00 0,00 134 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 520,00
0216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00
0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 5 268 393,00 5 268 393,00 947 000,00 907 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 268 393,00
0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 797 000,00 397 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797 000,00
0217330 7330 0443 Будівництво-1 інших об`єктів комунальної власності 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 856,00 137 856,00 0,00 0,00 0,00 137 856,00 137 856,00
0217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00
0218330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 482 600,00 0,00 1 322 600,00 0,00 0,00 160 000,00 1 482 600,00
0219770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0600000     Орган з питань освіти і науки 94 975 057,00 94 975 057,00 56 169 684,99 12 696 720,00 0,00 1 515 301,00 50 000,00 1 465 301,00 0,00 0,00 50 000,00 96 490 358,00
0610000     Орган з питань освіти і науки 94 975 057,00 94 975 057,00 56 169 684,99 12 696 720,00 0,00 1 515 301,00 50 000,00 1 465 301,00 0,00 0,00 50 000,00 96 490 358,00
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1 683 000,00 1 683 000,00 1 318 033,00 21 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 683 000,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 26 304 690,00 26 304 690,00 13 672 060,00 2 524 740,00 0,00 1 066 547,00 50 000,00 1 016 547,00 0,00 0,00 50 000,00 27 371 237,00
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 31 007 775,00 31 007 775,00 11 738 124,00 10 150 344,00 0,00 448 754,00 0,00 448 754,00 0,00 0,00 0,00 31 456 529,00
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 35 901 900,00 35 901 900,00 29 427 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 901 900,00
0611120 1120 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти 61 000,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00
0611200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 16 692,00 16 692,00 13 681,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 692,00
1000000     Орган з питань культури, національностей та релігій 15 869 962,00 15 869 962,00 9 989 167,00 1 900 793,00 0,00 88 180,00 0,00 88 180,00 0,00 0,00 0,00 15 958 142,00
1010000     Орган з питань культури, національностей та релігій 15 869 962,00 15 869 962,00 9 989 167,00 1 900 793,00 0,00 88 180,00 0,00 88 180,00 0,00 0,00 0,00 15 958 142,00
1010160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 637 000,00 637 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637 000,00
1011080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 2 093 015,00 2 093 015,00 1 578 220,00 106 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093 015,00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 360 170,00 1 360 170,00 952 850,00 161 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360 170,00
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 294 980,00 294 980,00 237 870,00 2 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 980,00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 10 406 897,00 10 406 897,00 6 067 027,00 1 474 098,00 0,00 88 180,00 0,00 88 180,00 0,00 0,00 0,00 10 495 077,00
1015041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 1 077 900,00 1 077 900,00 653 200,00 156 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 077 900,00
3700000     Фінансовий відділ Ольгинської селищної ради 7 728 434,00 7 728 434,00 1 233 280,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 728 434,00
3710000     Фінансовий відділ Ольгинської селищної ради 7 728 434,00 7 728 434,00 1 233 280,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 728 434,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1 584 100,00 1 584 100,00 1 233 280,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 584 100,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 6 144 334,00 6 144 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 144 334,00
X X X УСЬОГО 139 414 394,00 139 014 394,00 77 303 461,99 17 051 728,00 400 000,00 3 261 157,00 187 856,00 2 913 301,00 0,00 0,00 347 856,00 142 675 551,00
                               
                               
  секретар ради           О.Безсмертна              
                               

 

 

 

 

 

 

0553400000         Додаток 5
до рішення селищної ради  від 21.05.2021р №VI/115-
 
(код бюджету)                  
Розподіл витрат місцевого бюджету  Ольгинської територіальної громади  на реалізацію місцевих/регіональних програм   у 2021 році    
              грн.    
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової  програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код  функціональної класифікації видатків та кредитування  бюджету Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми
згідно з типовою  програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Найменування місцевої (регіональної) програми Дата та номер документа,яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд  спеціальний фонд
      Усього Ут.ч.бюджет розвитку
0200000     Ольгинська селищна  територіальна громада     9 366 910,00 7 746 454,00 1 620 456,00 187 856,00
0210000     Ольгинська селищна  територіальна громада     9 366 910,00 7 746 454,00 1 620 456,00 187 856,00
0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 30.12.2020№VI/109-917 255 980,00 255 980,00    
0213160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 21.04.2021№VI/114-957 40 000,00 40 000,00    
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 21.04.2021№VI/114-955 616 955,00 616 955,00    
0214060 4060 0828 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 30.12.2020№VI/109-917 421 306,00 421 306,00    
0215041 5041 0810 Організація благоустрою населених пунктів Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 30.12.2020№VI/109-917 134 520,00 134 520,00    
0216011 6011 0610 Здійснення заходів із землеустрою Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 30.12.2020№VI/109-917 210 000,00 210 000,00    
0216030 6030 0620 Будівництво-1 інших об`єктів комунальної власності Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 30.12.2020№VI/109-917 5 268 393,00 5 268 393,00    
0217130 7130 0421 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 30.12.2020№VI/109-917 797 000,00 797 000,00    
0217330 7330 0443 Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 30.12.2020№VI/109-917 137 856,00   137 856,00 137 856,00
0217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 30.12.2020№VI/109-917 2 300,00 2 300,00    
0218330 8330 0540 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 30.12.2020№VI/109-917 1 482 600,00   1 482 600,00  
0600000     Орган з питань освіти і науки Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 30.12.2020№VI/109-917 57 373 465,00 57 373 465,00    
0610000     Орган з питань освіти і науки Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 30.12.2020№VI/109-917 57 373 465,00 57 373 465,00    
0611120 1120 0950 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 30.12.2020№VI/109-917 61 000,00 61 000,00    
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 30.12.2020№VI/109-917 26 304 690,00 26 304 690,00 50 000,00 50 000,00
0611021 1021 0921 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 30.12.2020№VI/109-917 31 007 775,00 31 007 775,00    
1000000     Орган з питань культури, національностей та релігій Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 30.12.2020№VI/109-917 15 222 962,00 15 242 962,00    
1010000     Орган з питань культури, національностей та релігій Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 30.12.2020№VI/109-917 15 222 962,00 15 242 962,00    
1011080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 30.12.2020№VI/109-917 2 083 015,00 2 083 015,00    
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 30.12.2020№VI/109-917 1 360 170,00 1 360 170,00    
1014040 4040 0824 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 30.12.2020№VI/109-917 294 980,00 294 980,00    
1014060 4060 0828 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 30.12.2020№VI/109-917 10 406 897,00 10 406 897,00    
0212152 2152 0763 Інші програми ,заклади та заходи у сфері охорони здоров'я Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 21.05.2021№VI/115-961 20 000,00 20 000,00    
1015041 5041 0810 Організація благоустрою населених пунктів Програма соціального і економічного розвитку Ольгинської селищної територіальної громади на 2021 рік 30.12.2020№VI/109-917 1 077 900,00 1 077 900,00    
      Всього      81 963 337,00 80 362 881,00 1 670 456,00 187 856,00
                   
секретар  ради                                                                                  О.Безсмертна    
     
     
                   

 

                     

0553400000         Додаток № 6
до рішення селищної ради  від 21.05.2021р №VI/115-
Розподіл  коштів бюджету розвитку за об;єктами  у 2021 році
(код бюджету)               грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код  Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми
згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Назва об’єкта відповідно  до проектно- кошторисної документації  Строк реалізації обьєкта (рік початку і завершення) Загальна вартість обьєкта , грн Обсяг видатків бюджету розвитку,грн Рівень будівельної готовності обьєкта на кінець бюджетного періоду,%
0210000     Ольгинська селищна рада          
0217330 7330 0443 Будівництво -1 інших об'єктів комунальної власності  Отримання технічних умов, кошторисної документації та експертизи по обєкту "Відновлення окремих ділянок повітряної лінії електропередач та кабельної лінії ділянки , розташованих в районі с.Богданівка,до с.Вікторівка за межами населених пунктів Волноваського району" 2 021 137 856,00 137 856,00 100
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти придбання електроплити для КДНЗ "Сонечко" 2 021 50 000,00 50 000,00 100
      Всього      187 856,0 187 856,0 100
                 
  Секретар селищної ради                                  О.Безсмертна               

                                                                                                                           

 

 

УКРАЇНА

ОЛЬГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ-РІШЕННЯ

 

21.05.2021VI/115-

смт.Ольгинка

 

 

Про затвердження звіту про

виконання Ольгинського селищного

 бюджетуза  I квартал 2021 року

 

 

Керуючись  ст. 28, 80 Бюджетного кодексу України, ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за I квартал 2021 року за доходами в сумі 27495878,14 гривень, в тому   числі загального фонду – 26807951,77гривень, спеціального687926,37гривень та видатками в сумі 24351566,97гривень, в тому числізагального фонду – 24111596,83гривень, спеціального фонду – 239970,14гривень, згідно з додатком.

 

2.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Ольгинської селищної ради звіт про виконання селищного бюджету за I квартал 2021 року відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                 Каїка Т.

 

 

                                Пояснювальна записка

                       до проекту рішення Ольгинської селищної ради

    «Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету

                                       за І квартал 2021 року»

 

          Проект рішення підготовлено відповідно до ст. 28, 80 Бюджетного кодексу України та ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

    Проект рішення передбачає затвердження звіту про виконання селищного бюджету за І квартал 2021 року, який характеризується наступним:

 

 

За підсумками І кварталу 2021 року до селищного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 27 495 587 гривень, у тому числі:

- до загального фонду надійшло 26 807 952 гривень або 66,67 % до планових призначень звітного періоду (аналіз виконання доходів у розрізі джерел  у таблиці 1);

- до спеціального фонду – 687 926 гривень або 73,22 % до планових річних призначень.

          До загального фонду селищного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 18 944 678 гривень або 61,19 % планових призначень І кварталу (таблиця 1). У порівнянні з минулим роком надходження  збільшилися на 7,5 % або на 6052134 гривень.

           Основним джерелом формування доходів загального фонду селищного бюджету є  податок   на  доходи фізичних   осіб, надходження якого склали   13 910 341 гривень або 57,16% до призначень І кварталу (таблиця 1). У порівнянні з фактом   2020 року   надходження   збільшилися  за рахунок підвищення рівня мінімальної заробітної плати, заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Оборотний касовий залишок бюджетних коштів Ольгинської селищної ради на  2021 рік встановлений 1 % від бюджету селищної територіальної громади 1394328 грн.

Видатки по заробітній платі працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з місцевого бюджету проводяться своєчасно та в повному обсязі, враховуючи всі виплати передбачені нормативно-правовими актами, в тому числі доплата до мінімальної заробітної в розмірі 6000,00 грн.. Заборгованості станом на 01.04.2021 року з виплат по заробітній платі з нарахуваннями та енергоносіях немає.

 

I. ДОХОДИ

 

Загальний фонд

 

До загального фонду селищного бюджету надійшло 27 495 587грн., з них власні надходження 26807951грн., офіційні трансферти 7863273грн. (дотації  1175533 грн., субвенції 6687740грн.). За 1 квартал  2021 року  план дохідної частини   виконано на  66,67 відсотків.

По запланованих дохідних джерелах  загального фонду виконання  становить:

- акцизний податок –  123387грн. – 54,5 відсотків;

- пальне                    - 271774грн.  – 77,6%;

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

 – 234329грн. - 73,5 відсотків;

- плата за землю – 1984902грн.      - 77,5 відсотків;

- єдиний податок –626449грн.       – 57,0 відсотків;

- сільхоз. податок - 1068590грн.    – 138,7відсотки;

- інші надходження  –136635 грн.- 191,1відсотки;

Міжбюджетні трансферти, що передаються з державного та обласного бюджетів, і які є складовою дохідної частини селищного бюджету  2021 року,  визначені відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються до селищного бюджету у 1 кварталі 2021 року враховано  в сумі 7863274грн, у тому числі:

- базова дотація – 884533грн.(88,9%);

- дотація з місцевого бюджету на здійснення  переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 291000грн.(66,6%);

- інші субвенції з місцевого бюджету – 5636грн.(36,0%);

- освітня субвенція з державного бюджету – 6461850грн.(85,2%);

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1654грн. (66,6%);

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів  у системі охорони здоровя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 218600грн.(100%).

 

Єдиним джерелом надходження спеціального фонду без   урахування трансфертів є власні надходження бюджетних установ, які за звітний період склали 687926 гривень або 85,8 % до річних планових призначень.

Власні надходження -687926грн. , а саме:

ККД 25010100-93800грн.( кошти батьківської плати );

ККД 250103-1785грн.(доходна частина від оренди нерухомого майна);

ККД 25010400-454грн.(виручка від реалізації майна).

 Кошти від інших підприємств -59862,20грн.,а саме:

ККД 25020100-239582грн.( безоплатно надано для дитячих садочків та шкіл дезінфікуючі засоби та книги);

Надходження екологічного податку становить -352306грн.(25% від загальної суми надходження екологічного податку).

 

 

         

ІI .ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки Ольгинського селищного бюджету в 1 кварталі 2021 році проводились відповідно до помісячного розпису селищного бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядником бюджетних коштів, затверджених рішенням Ольгинської селищної ради  «Про селищний бюджет Ольгинської територіальної громади  на 2021 рік» з внесеними змінами протягом кварталу.

 

Видаткова частина селищного бюджету  за І квартал 2021 року виконана у сумі 24351567 гривень або на 17,5 % до уточнених річних призначень, у тому числі:

- по загальному фонду планові асигнування освоєні на суму 24111597 гривень, що становить 17,3 % до уточнених річних планових призначень та 60,6 % до уточнених планових призначень звітного періоду (таблиця 2);

- по спеціальному фонду - на суму 239970 гривень або 8,2 % до уточнених річних призначень.

Без урахування міжбюджетних трансфертів видатки в цілому виконані у сумі 239970 гривень або на 8,2% до уточнених річних призначень.              

          За І квартал 2021 року по загальному фонду освоєно планових асигнувань на 60 %, тобто недоосвоєно  16086524 гривень (таблиця 2), у тому числі по галузях:  на освіту  15514224 гривень, які у питомій вазі від загальних видатків займають 64,3%, на соціальний захист і соціальне забезпечення – 11500 гривень або 8,0 %, на утримання органів місцевого самоврядування – 3417674 гривень або 78,74  %, керівництво і управління -883300грн.-54,41%, допомога на лікування хворих на цукровий діабет -90908грн.,культура і мистецтво -2389716грн.- 64,03%,фізична культура і спорт 154555грн. -41,2%,Житлово –комунальне господарство-297853грн. 25,3%, інші субвенції з місцевого бюджету  - 1351865грн. 79,2%.

          Видатки загального фонду за економічною класифікацією (таблиця 3) здійснені  на оплату праці з нарахуваннями  в обсязі  87,7 % від загального обсягу видатків або 20813648 гривень, на енергоносії – 18 % або 1588904 гривень, на продукти харчування – використовувались залишками продуктів харчування станом на 01.01.2021 рік та оформленням тендеру по закупкі продуктів харчування (0 % ),  інші виплати населенню (соц.захист) – 0,6 % або 11500 гривень, інші видатки  4,2% або 1697544 гривень. У загальній сумі видатків загального фонду селищного бюджету  питома вага захищених статей склала 86,0 %.

 

  Видатки по спеціальному фонду селищного бюджету за звітний період склали у сумі 239970 гривень або 0 % до уточнених річних планових призначень. За рахунок власних надходжень бюджетних установ виконання складає 0,00 гривень при запланованих видатках на рік 2935441 гривень, тобто кошти не освоєно. За рахунок інших коштів спеціального фонду видатки не проводились. За рахунок дарунків у натуральній формі по відділу освіти освоєно коштів  у сумі 239970,14грн..

 

III. ФІНАНСУВАННЯ

 

Станом на 01.01.2021 року  залишки загального фонду селищного бюджету склали 6360064,48грн., а саме :

- по смт. Благодатне  139644,80грн.

- по смт.Володимирівка -95462,03 грн.

- по смт.Новотроїцьке – 2213558,95грн.

- по смт.Ольгинка – 3643427,28грн.

- по с.Миколаївка – 267971,42грн..

 

         Підводячи підсумки виконання бюджету за 1 квартал 2021 року, слід відмітити, що податки та інші платежі до місцевого бюджету надходили відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік”, виконання доходної частини по загальному фонду становить 66,6 %. Видатки по загальному та спеціальному фондах виконано на 18 % від річного плану на 2021 рік. За 1 квартал 2021 рік проведено видатки по заробітній платі працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з місцевого бюджету своєчасно та в повному обсязі, враховуючи всі виплати передбачені нормативно-правовими актами, в тому числі доплата до мінімальної заробітної в розмірі 6000 грн.. Заборгованості станом на 01.04.2021 року з виплат по заробітній платі з нарахуваннями та енергоносіях немає.

 

          Виконання програм, заходів Програми економічного і соціального розвитку Ольгинської селищної ради  на 1 квартал 2021 року по розпоряднику коштів за 1 квартал 2021 року та використання коштів  бюджету розвитку у розрізі заходів (об’єктів) наведено у таблицях 4,5.

 

        Таблиці 1-5 додаються.

 

 

 

Керівник фінансового відділу                                                  Л.Коваленко

 

 

 

 

 

    додаток 1      
           
Доходи Ольгинської селищної територіальної громади
           
за I квартал 2021 року
          грн.
ККД Доходи План на 1 квартал 2021 р. Виконання за 1 квартал 2021 р. +/- % викон.
10000000 Податкові надходження   30 888 431,00 18 808 042,97 -12 080 388,03 60,89
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   24 379 738,00 13 916 841,93 -10 462 896,07 57,08
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 24 334 738,00 13 910 341,93 -10 424 396,07 57,16
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 19 241 472,00 12 404 283,87 -6 837 188,13 64,47
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 4 026 400,00 266 003,27 -3 760 396,73 6,61
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 844 900,00 1 057 146,00 212 246,00 125,12
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 221 966,00 182 908,79 -39 057,21 82,40
11020000 Податок на прибуток підприємств   45 000,00 6 500,00 -38 500,00 14,44
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  45 000,00 6 500,00 -38 500,00 14,44
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  1 036 964,00 581 735,23 -455 228,77 56,10
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  12 450,00 12 132,28 -317,72 97,45
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  12 450,00 12 132,28 -317,72 97,45
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 1 024 514,00 569 602,95 -454 911,05 55,60
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 1 024 514,00 569 602,95 -454 911,05 55,60
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   576 450,00 395 164,08 -181 285,92 68,55
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  73 500,00 62 203,63 -11 296,37 84,63
14021900 Пальне 73 500,00 62 203,63 -11 296,37 84,63
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  276 600,00 209 573,52 -67 026,48 75,77
14031900 Пальне 276 600,00 209 573,52 -67 026,48 75,77
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  226 350,00 123 386,93 -102 963,07 54,51
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  226 350,00 123 386,93 -102 963,07 54,51
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 4 895 279,00 3 914 301,73 -980 977,27 79,96
18010000 Податок на майно  3 017 454,00 2 219 261,88 -798 192,12 73,55
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  20 850,00 3 752,25 -17 097,75 18,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  9 825,00 256,84 -9 568,16 2,61
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  74 690,00 18 152,25 -56 537,75 24,30
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  338 814,00 212 196,66 -126 617,34 62,63
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  907 200,00 772 391,42 -134 808,58 85,14
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  1 260 000,00 990 756,52 -269 243,48 78,63
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  75 000,00 20 295,30 -54 704,70 27,06
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  321 075,00 201 460,64 -119 614,36 62,75
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб  10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00
18050000 Єдиний податок   1 877 825,00 1 695 039,85 -182 785,15 90,27
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  66 000,00 67 323,92 1 323,92 102,01
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  1 041 825,00 559 126,23 -482 698,77 53,67
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  770 000,00 1 068 589,70 298 589,70 138,78
20000000 Неподаткові надходження   71 475,00 136 635,07 65 160,07 191,16
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   50 850,00 274,00 -50 576,00 0,54
21080000 Інші надходження   50 850,00 274,00 -50 576,00 0,54
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  850,00 221,00 -629,00 26,00
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  50 000,00 53,00 -49 947,00 0,11
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  20 625,00 9 282,63 -11 342,37 45,01
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 4 525,00 1 088,00 -3 437,00 24,04
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 4 525,00 1 088,00 -3 437,00 24,04
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   10 700,00 7 399,38 -3 300,62 69,15
22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 10 700,00 7 399,38 -3 300,62 69,15
22090000 Державне мито   5 400,00 795,25 -4 604,75 14,73
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   5 400,00