Ольгинська селищна військово-цивільна адміністрація

Донецька область, Волноваський район

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СМТ. ОЛЬГИНКА ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата: 12.10.2020 14:39
Кількість переглядів: 876

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування

Повна назва документа державного планування: Генеральний план, поєднаний з планом зонування території с. Пільне Ольгинської селищної ради Волноваського району Донецької області.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Ольгинська селищна рада.

Передбачувана процедура громадського обговорення:

відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування  розпочато з дня оприлюднення, а саме 07 жовтня  2020 на сайті Ольгинської селищної ради та триватиме до 22 жовтня 2020 включно.

Відповідно до ст. 12 громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування.

Ознайомитися з проєктом документа державного планування та отримати додаткову інформацію можна за адресою: 85730, Донецька обл., Волноваський р-н, смт Ольгінка, вул. Маяковського, буд. 32. E-mail: olginka2013@ukr.net. Тел.: +38(066) 904 16 38.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документу державного планування подаються до:

Ольгинської селищної ради.

Відповідальна особа: Землевпорядник Манник Тетяна Анатолїівна  (контактні дані: olginka2013@ukr.net. Тел.: +38(066) 904 16 38).

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до  22 жовтня 2020 року включно.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку,   не розглядаються.

Селищний голова    Т.Каїка                                                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування

 

Повна назва документа державного планування: Генеральний план, поєднаний з планом зонування території с. Лісне Ольгинської селищної ради Волноваського району Донецької області.

 

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Ольгинська селищна рада.

Передбачувана процедура громадського обговорення:

відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування  розпочато з дня оприлюднення, а саме 07 жовтня 2020 на сайті Ольгинської селищної ради та триватиме до 22 жовтня  2020 включно.

Відповідно до ст. 12 громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування.

Ознайомитися з проєктом документа державного планування та отримати додаткову інформацію можна за адресою: 85730, Донецька обл., Волноваський р-н, смт Ольгінка, вул. Маяковського, буд. 32. E-mail: olginka2013@ukr.net. Тел.: +38(066) 904 16 38.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документу державного планування подаються до:

Ольгинської селищної ради.

Відповідальна особа: Землевпорядник Манник Тетяна Анатолїівна  (контактні дані: olginka2013@ukr.net. Тел.: +38(066) 904 16 38).

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 22 жовтня 2020 року включно.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку,  не розглядаються.

Селищний голова   Т.Каїка

 

 

 

Селищний голова                                                              Т.Каїка

 

 

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Генерального плану поєднаного з планом зонування території с.ПІЛЬНЕ Ольгинської селищної ради Волноваського району Донецької області

 

             1. Замовник

Ольгинська селищна рада Волноваського району Донецької області

Адреса: 85730,  Донецька область, Волноваський район, смт Ольгинка                  вул. Маяковського, 32

       Телефон: 06244-995-41, Ел-пошта: olginka2013@ukr.net

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування

Генеральний план, поєднаний з планом зонування території с.Пільне Ольгинської селищної ради Волноваського району Донецької області є основним планувальним документом, який встановлює в інтересах населення та з врахуванням державних завдань, напрямки i межі територіального розвитку населеного пункту, функціональне  призначення i використання території, містить принципові рішення щодо розміщення об’єктів громадського призначення, організації  вулично-дорожньої мережі та  дорожнього руху, інженерного обладнання, інженерної підготовки та благоустрою, захисту території від небезпечних природних та техногенних процесів, охорони природи та  історико-культурної спадщини, черговості освоєння території. Генеральний  план є містобудівним документом, що забезпечує соціально-еко-номічну модель розвитку села  на найближчі 20 років (розрахунковий строк дії генера-льного плану – 2040 р.), і на  довгострокову перспективу -40-50 років.

Площа території с.Пільне 99,0га.

Завданнями  Генерального плану є визначення  всіх планувальних обмежень використання території  згідно з вимогами державних будівельних норм, санітарно-гігієнічних правил, напрямів та обсягів подальшої діяльності.

 

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)  

Видів планованої діяльності та об’єктів, які Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» віднесені до тих, що можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, Генеральним планом не передбачається.

 

 1. Ймовірні наслідки від господарської діяльності:

 а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Генерального плану, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля як атмосферне повітря, водні ресурси, стан фауни, флори, кліматичні фактори.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються Генеральним планом, на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Об’єкти з природоохоронним статусом, які створені з метою охорони природних ландшафтів від надмірних змін внаслідок господарської діяльності людини на території України (заповідники, національні парки, заказники) на проектованій території с.Пільне відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Необхідності у розгляданні альтернатив планованої діяльності (у тому числі якщо Генеральний план не буде затверджено) немає, тому що розробка нового Генерального плану пов'язана з новими соціально-економічними умовами, що склалися за останнє десятиліття: з’явилася приватна власність на землю; ускладнилася правова база у сфері містобудування; розширилися права громадян на участь у прийнятті рішень органів місцевого самоврядування щодо зміни існуючої містобудівної ситуації.

 Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на Рішення Ольгинської селищної ради  Волноваського району Донецької області від 07.04.2020 №VI/101 -853 «Про розроблення генеральних планів поєднаних з планами зонування території сільських населених пунктів Ольгинської селищної ради, села Лісне, села Пільне»

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки 

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності):

- інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту Генерального плану;

- статистичну інформацію щодо району планованої діяльності;

- дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);

- іншу доступну інформацію.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

 

 7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та  здоров’я населення по таких напрямках:

 • охорона атмосферного повітря;
 • охорона поверхневих та підземних вод;
 • заходи щодо пожежної безпеки;
 • проведення комплексного благоустрою території, в т.ч. озеленення;
 • заходи щодо дотримання нормативних розмірів санітарнозахисних зон;
 • забезпечення належного поводження з відходами.

          

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Постанови КМУ України від 23 січня 2019 № 45 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018 «Про стратегічну екологічну оцінку» зі  змінами, які були затверджені Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.12.2018 № 465.

          

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  Генерального плану, поєднаного з планом зонування території с.Пільне Ольгинської селищної ради Волноваського району Донецької області подаються до Ольгинської селищної ради Волноваського району Донецької області за адресою85730, Донецька обл., Волноваський р-н, смт Ольгинка, вул. Маяковського, буд. 32.

Телефон: 06244-995-41, Ел-пошта: olginka2013@ukr.net

Відповідальна особа:   Голова  Ольгинської селищної ради   Каїка    Тетяна Валеріївна.   

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки на офіційному сайті Замовника.

 

 

Селищний голова                                          Т.Каїка

 

 

 

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Генерального плану поєднаного з планом зонування території с.Лісне Ольгинської селищної ради Волноваського району Донецької області

 

             1. Замовник

Ольгинська селищна рада Волноваського району Донецької області

Адреса: 85730,  Донецька область, Волноваський район, смт Ольгинка                  вул. Маяковського, 32

       Телефон: 06244-995-41, Ел-пошта: olginka2013@ukr.net

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування

Генеральний план, поєднаний з планом зонування території с.Лісне Ольгинської селищної ради Волноваського району Донецької області є основним планувальним документом, який встановлює в інтересах населення та з врахуванням державних завдань, напрямки i межі територіального розвитку населеного пункту, функціональне  призначення i використання території, містить принципові рішення щодо розміщення об’єктів громадського призначення, організації  вулично-дорожньої мережі та  дорожнього руху, інженерного обладнання, інженерної підготовки та благоустрою, захисту території від небезпечних природних та техногенних процесів, охорони природи та  історико-культурної спадщини, черговості освоєння території. Генеральний  план є містобудівним документом, що забезпечує соціально-еко-номічну модель розвитку села  на найближчі 20 років (розрахунковий строк дії генера-льного плану – 2040 р.), і на  довгострокову перспективу -40-50 років.

Площа території с.Лісне 10,70 га.

Завданнями  Генерального плану є визначення  всіх планувальних обмежень використання території  згідно з вимогами державних будівельних норм, санітарно-гігієнічних правил, напрямів та обсягів подальшої діяльності.

 

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)  

Видів планованої діяльності та об’єктів, які Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» віднесені до тих, що можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, Генеральним планом не передбачається.

 

 1. Ймовірні наслідки від господарської діяльності:

 а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Генерального плану, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля як атмосферне повітря, водні ресурси, стан фауни, флори, кліматичні фактори.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються Генеральним планом, на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Об’єкти з природоохоронним статусом, які створені з метою охорони природних ландшафтів від надмірних змін внаслідок господарської діяльності людини на території України (заповідники, національні парки, заказники) на проектованій території с.Лісне відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Необхідності у розгляданні альтернатив планованої діяльності (у тому числі якщо Генеральний план не буде затверджено) немає, тому що розробка нового Генерального плану пов'язана з новими соціально-економічними умовами, що склалися за останнє десятиліття: з’явилася приватна власність на землю; ускладнилася правова база у сфері містобудування; розширилися права громадян на участь у прийнятті рішень органів місцевого самоврядування щодо зміни існуючої містобудівної ситуації.

 Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на Рішення Ольгинської селищної ради  Волноваського району Донецької області від 07.04.2020 №VI/101 -853 «Про розроблення генеральних планів поєднаних з планами зонування території сільських населених пунктів Ольгинської селищної ради, села Пільне, села Лісне»

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки 

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності):

- інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту Генерального плану;

- статистичну інформацію щодо району планованої діяльності;

- дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);

- іншу доступну інформацію.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

 

 7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та  здоров’я населення по таких напрямках:

 • охорона атмосферного повітря;
 • охорона поверхневих та підземних вод;
 • заходи щодо пожежної безпеки;
 • проведення комплексного благоустрою території, в т.ч. озеленення;
 • заходи щодо дотримання нормативних розмірів санітарнозахисних зон;
 • забезпечення належного поводження з відходами.

          

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Постанови КМУ України від 23 січня 2019 № 45 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018 «Про стратегічну екологічну оцінку» зі  змінами, які були затверджені Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.12.2018 № 465.

          

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  Генерального плану, поєднаного з планом зонування території с.Лісне Ольгинської селищної ради Волноваського району Донецької області подаються до Ольгинської селищної ради Волноваського району Донецької області за адресою85730, Донецька обл., Волноваський р-н, смт Ольгинка, вул. Маяковського, буд. 32.

Телефон: 06244-995-41, Ел-пошта: olginka2013@ukr.net

Відповідальна особа:   Голова  Ольгинської селищної ради   Каїка    Тетяна Валеріївна.   

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки на офіційному сайті Замовника.

 

 

Селищний голова                                      Т.Каїка


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь