Ольгинська селищна військово-цивільна адміністрація

Донецька область, Волноваський район

Конкурс щодо партнерства для підтримки місцевих ОГС, що адвокатують участь ключових груп населення у плануванні державних послуг та політиці щодо пом'якшення негативного впливу COVID-19

Дата: 23.12.2021 08:16
Кількість переглядів: 298

Конкурс заявок щодо партнерства для підтримки місцевих ОГС, що адвокатують участь ключових груп населення у плануванні державних послуг та політиці щодо пом'якшення негативного впливу COVID-19

 

Загальна мета конкурсу: заохочення місцевих ОГС у Східній Україні до впливу на довгострокові політичні зміни з акцентом на інклюзивне відновлення для пом'якшення наслідків пандемії COVID-19. Інклюзивному відновленню сприятиме застосування багатоаспектного підходу, який передбачає визначення потреб громад у адвокації, нарощування потенціалу для пошуку та здійснення системних змін та спрямування часу та ресурсів на досягнення конкретних та кількісно вимірюваних покращень за допомогою адвокаційної діяльності.

У конкурсі зможуть взяти участь:некомерційні організації громадянського суспільства (ОГС), офіційно зареєстровані в Україні або представлені юридичною особою (НУО; громадські об'єднання; благодійні фонди тощо), які реалізують проекти на території Луганської та Донецької областей протягом двох років та які можуть продемонструвати досвід реалізації ініціатив із залучення місцевих громад.

 

Максимальний розмір гранту: 4 000 євро

У рамках цього конкурсу буде надано підтримку шести некомерційні організації громадянського суспільства (ОГС)

Період реалізації:до 31 жовтня 2022 року.

Кінцевий термін подання заявок – 26 січня 2022 року

 

Програма солідарності ЄС COVID-19 для Східного партнерства – Україна.

 

Конкурс щодо партнерства для підтримки місцевих ОГС, що адвокатують участь ключових груп населення у плануванні державних послуг та політиці щодо пом'якшення негативного впливу COVID-19

 

Про виконавця:

"Людина в біді" (PIN) – чеська неурядова організація, заснована на ідеалах гуманізму, свободи, рівності та солідарності. Організація вважає людську гідність та свободу основними цінностями. Здійснюючи проекти у понад 50 країнах упродовж останніх 25 років, PIN стала однією з найбільших некомерційних організацій у Центральній Європі.

"Людина в біді" працює в Україні з 2014 року, реалізуючи проекти в галузі економічного розвитку, громадянського суспільства та беручи активну участь у розробці місцевих стратегій соціальної інтеграції.

Про проект:

У рамках програми солідарності Європейського Союзу (ЄС) COVID-19 для Східного партнерства PIN, NHC та AFEW об'єднали зусилля, щоб запропонувати комплекс заходів у Вірменії, Грузії, Республіці Молдова та Україні для пом'якшення впливу пандемії COVID-19 та сприяння довгостроковій соціально-економічній стійкості уразливих груп населення. Для досягнення цієї спільної мети консорціум визнає важливу роль місцевих ОГС у наданні послуг, мобілізації спільноти, підвищенні обізнаності, залученні до політики та адвокаціїщодо захисту прав людини та громадянських свобод під час та у постпандемічний період. Діяльність буде спрямована на підтримку цих ключових суб'єктів у досягненні загальної мети за допомогою комплексу взаємопов'язаних заходів, спрямованих як на задоволення короткострокових та середньострокових потреб, так і на усунення довгострокових інституційних бар'єрів на шляху їх розвитку.

Мета Конкурсу:

Загальна мета конкурсуполягає у заохоченні місцевих ОГС у Східній Україні до впливу на довгострокові політичні зміни з акцентом на інклюзивне відновлення для пом'якшення наслідків пандемії COVID-19. Інклюзивному відновленню сприятиме застосування багатоаспектного підходу, який передбачає визначення потреб громад у адвокації, нарощування потенціалу для пошуку та здійснення системних змін та спрямування часу та ресурсів на досягнення конкретних та кількісно вимірюваних покращень за допомогою адвокаційної діяльності.

Також існуютьдві специфічніметицього Конкурсу.

Перша мета - зміцнити потенціал ОГС, для того, щоб вони могли досягти передбачуваних змін в адвокації. Це стане можливим завдяки розробці/удосконаленню стратегії адвокації та довгостроковому систематичному коучінгу. ОГС також отримають користь від додаткових тренінгів з навичок адвокації. Виходячи з виявлених потреб, партнерські організації пройдуть серію спеціалізованих тренінгів із різних навичок адвокації та комунікації у досвідчених тренерів. Крім нарощування потенціалу, розроблено також фінансовий компонент. Спираючись на свої стратегії адвокації, партнерські організації матимуть змогу отримати відповідну фінансову підтримку (у максимальному розмірі 4000 євро) для підтримки реалізації адвокаційних заходів, запланованих у їхніх стратегіях адвокації, які спрямовані на боротьбу із затяжним негативним впливом пандемії COVID-19 на різні групи населення.

Друга мета - координація співпраці між громадянським суспільством і органами центральної влади, органами місцевого самоврядування, ВЦА, гуманітарними фондами, неурядовими організаціями та громадськими активістами, а також міжнародними партнерами з метою стримування розосередження та дублювання ресурсів, а також посилення синергії задля досягнення кращих результатів адвокаційних зусиль через реалізацію адвокаційних стратегій ОГС з особливим акцентом на інклюзивні механізми відновлення та стійкості для населення, яке постраждало від затяжної пандемії COVID-19.

 

Цільова група:

Пандемія спричинила порушення охорони здоров’я, зайнятості, соціальних послуг, освітньої та культурної діяльності, що призвело до збільшення вразливості та попиту на ефективне та надійне надання послуг. Таким чином, прямими бенефіціарами є постачальники державних послуг, оскільки саме на них буде зосереджена адвокація (для покращення реагування, ефективності, підзвітності тощо).

Зрештою - непрямими бенефіціарами проекту ОГС є вразливі групи населення, включаючи жінок, дітей, людей з обмеженими можливостями, людей похилого віку та людей у їхньому різноманітті, що зазнали впливу накопичених негативних наслідків COVID-19.

Тематична сфера втручання:

Для досягнення спільної мети – пом'якшення наслідків пандемії COVID-19 та сприяння довгостроковій соціально-економічній стійкості вразливих груп населення – консорціум визнає критичну роль місцевих ОГС у наданні послуг, мобілізації громад, підвищенні обізнаності, залученні до політики та адвокації захисту прав людини та громадянських свобод під час та після пандемії.

Український контекст характеризується двома факторами, які серйозно впливають на життя людей. Виснажена затяжним військовим конфліктом, країна вступає у третій рік пандемії COVID-19, що призведе до підвищення вразливості всіх груп населення. Серед основних факторів уразливості - втрата роботи, зниження заробітної плати, закриття малого та середнього бізнесу, порушення доступу до основних соціальних послуг (наприклад, охорони здоров'я), особливо для людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями. Зруйнована інфраструктура та транспортне сполучення також є проблемою, що обмежує можливості людей дістатися місця роботи тощо. Численні обмеження, викликані карантином, торкнулися всіх ключових сфер, що становлять звичний спосіб життя людей, і посилили їх вразливість, і без того обтяжену через конфлікт, що триває. Ця ситуація створила додаткові труднощі для органів громадянського суспільства та посилила проблеми з наданням основних соціальних послуг населенню та доступом до них.

Проте влада всіх рівнів та інші зацікавлені сторони виявилися не готовими до пом'якшення наслідків пандемії COVID-19 або боротьби з нею, що посилило необхідність залучення місцевих НУО у співпраці з міжнародними гуманітарними організаціями до усунення прогалин у багатьох сферах життя людей. У той же час пандемія COVID-19, що триває, підірвала позитивні зрушення в галузі демократії участі і позбавила різні групи населення доступу до основних прав.

У зв'язку з вищевикладеним, рекомендації, розроблені в рамках діяльності Вільнюської робочої групи (VTF), служать спільним керівництвом у тих галузях, які вимагають скоординованих зусиль національних властей, органів місцевого самоврядування, ВЦА, гуманітарних фондів, неурядових організацій та громадських активістів, а також міжнародних партнерів для боротьби з наслідками, викликаними конфліктом і пандемією. Більш детальну інформацію ви можете знайти в документах, що додаються тут.

Також, перейшовши за посиланнями нижче, можна знайти дослідницькі документи, підготовлені Мережею правового розвитку:

Звіт за результатами дослідження “Вплив пандемії COVID-19 на правові потреби неформально зайнятих осіб в Україні”


Мережа правового розвитку вперше в Україні дослідила правові проблеми неформально зайнятих працівників

 

Сфера партнерства:

Партнерство буде чинним до жовтня 2022 року. У рамках цього партнерства обрані ОГС отримають наступні переваги:

 • Індивідуальна підтримка зі стратегічної адвокації. Партнери матимуть можливість індивідуально працювати з досвідченими коучами над розробкою власної стратегії адвокації та її реалізацією. Надаватиметься ситуативна підтримка протягом усього періоду партнерства на основі індивідуального плану коучингу.
 • Індивідуальні тренінги з адвокації. У період партнерства для учасників із партнерських організацій буде організовано серію практичних тренінгів за участю досвідчених тренерів. Тренінги будуть розроблені та організовані на основі потреб, визначених самими партнерами, та можуть охоплювати різні навички адвокації та комунікації (такі як проведення кампаній, лобіювання чи робота з різними видами ЗМІ).
 • Партнери матимуть можливість отримати відповіднуфінансову підтримку для реалізації адвокаційних заходів, запланованих у їхніх адвокаційних стратегіях, на максимальну суму до 4000 євро (ОГС зможуть отримати фінансову підтримку після розробки власних адвокаційних стратегій та проходження низки практичних тренінгів). Примітка: співфінансування існуючих проектів та заходів не розглядатиметься для фінансування. Сума гранту має бути витрачена на комплекс заходів у рамках обраної адвокаційної стратегії/підходу. Організації можуть подавати заявки самостійно або у складі консорціуму. Така діяльність може включати дослідницьку роботу та підготовку документів з політик (таких як дослідження, звіти з реалізації політики або аналітичні записки), діалог з особами, що приймають рішення, шляхом організації заходів (наприклад, конференцій, круглих столів чи семінарів), а також заходів з підвищення обізнаності та адвокаційних кампаній.

PIN також сприятиме координації та встановленню зв'язків між обраними партнерськими ОГС.

Правоможні заявники та партнери:

У цьому конкурсі можуть взяти участь некомерційні організації громадянського суспільства (ОГС), офіційно зареєстровані в Україні або представлені юридичною особою (НУО; громадські об'єднання; благодійні фонди тощо), які реалізують проекти на території Луганської та Донецької областей протягом двох років та які можуть продемонструвати досвід реалізації ініціатив із залучення місцевих громад.

 • ОГС мають бути юридичними особами будь-якої форми власності, офіційно зареєстрованими у будь-якому регіоні України не менше двох років, та повинні мати підтверджений досвід діяльності у Луганській та Донецькій областях України, або в одній із них, не менше одного року.
 • ОГС не можуть представляти жодну політичну партію чи релігійну організацію.  
 • ОГС заохочуються бути ексклюзивними власниками грантів у рамках Конкурсу. Це стосується випадків партнерства.  
 • ОГС з перевіреним досвідом громадських ініціатив та/або створення коаліцій
 • ОГС з попереднім досвідом роботи в рамках Вільнюської робочої групи також заохочуються до подання заявок.
 • ОГС з аспектом гендерної рівності заохочуються до подання заявок
 • Здатність та готовність приділяти час реалізації потенціалу та діяльності з адвокації.

Кожна організація може подати лише одну заявку. Організації, які подають більше однієї заявки, будуть відсторонені від участі у Конкурсі.  

 

Критерії оцінки: 

 

Критерії 

Запитання/Примітки

Макс. Бали

 

Розуміння теми та проблеми

Достатній рівень розуміння теми, над якою працюють партнери

35

 

Потенціал пошуку та здійснення системних змін, які позитивно впливають на бенефіціарів

Ясність ідеї адвокації для визначених потреб. Опис бажаної зміни.

30

 

Готовність приділяти час і зусилля для розвитку адвокаційного потенціалу та участі в адвокаційній діяльності

Готовність брати участь у тренінгах, бажання вчитися та розвиватися, сильна мотивація для здійснення правозахисної діяльності.

30

 

ОГС, які співпрацювали з PIN під час 1 фази проекту

Співпраця організації з PIN у рамках 1 фази проекту.

5

 

Всього

100 

 

 

Процес відбору:

Процес відбору буде складатися з двох кроків: подання письмової заявки та співбесіди з кандидатами, які пройшли попередній відбір. Громадським організаціям-заявникам пропонується розглянути рекомендації, розроблені Вільнюською робочою групою, надані як додаткові документи разом із деталями конкурсу. Заявники можуть розглянути сферу/сектор рекомендацій та розробити шляхи та засоби реалізації цих рекомендацій, адаптуючи їх до впливу пандемії COVID-19

Партнери отримають користь від тренінгів та керівництва під час реалізації проекту. Повна форма заявки має бути подана до 26 січня 2022 року за адресою submiss[email protected], вказавши у темі листа Ref: " Конкурс щодо партнерства/Конкурс на висловлення зацікавленості у підтримці місцевих ОГС, які виступають за участь ключових груп населення в плануванні державних послуг та політики для пом'якшення негативного впливу COVID-19". Заявки можуть бути подані українською, англійською чи російською мовами. Для подання повної заявки необхідні наступні документи:

 1. Форма заяви (в MS Word і підписаний PDF). 
 2. Свідоцтво про реєстрацію.  
 3. Три рекомендаційні форми від зацікавлених сторін та донорів (не більше 1 сторінки кожна) у форматі pdf.  
 4. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, усі сторінки, у форматі pdf.  
 5. Документи, що підтверджують фінансову спроможність заявника реалізувати проект, відсутність непогашених зобов'язань, відсутність банкрутства:  
 • Звіт про використання доходів (прибутків) некомерційної організації за 2020-2021 роки за формою згідно з наказом Мінфіну №553 від 17.06.2016.  
 • Довідка про відсутність заборгованості - на момент звернення довідка може бути видана в довільній формі та затверджена підписом та печаткою керівника організації, - у форматі pdf; оригінал довідки подається до моменту підписання договору, довідка має бути датована за 10 днів до подання, - бланк форми згідно з наказом Міндоходів і зборів №567 від 10.10.2013р.  
 • Довідка про відсутність банкрутства протягом 30 днів з дня звернення, у форматі pdf – за формою згідно з наказом Міністерства юстиції України №441/5 від 27.03.2015р.  

Неповні заявки не розглядатимуться для фінансування. 

Питання, що стосуються цього конкурсу, можна ставити за вказаною електронною адресою до 10 січня 2022 року. Інформаційну сесію буде проведено 12 січня 2022 року о 10:00. Щоб отримати доступ до цієї сесії, будь ласка, надішліть нам листа до 10 січня 2022 року, і ми надамо посилання на ZOOM, де проходитиме сесія.

 

Головні дати

10 грудня 2021 року

Оголошення про конкурс

12 січня 2022 року

Інфо-сесія

26 січня 2022 року

Подання заяв про зацікавленість на основі перерахованих вище вимог.

Закриття конкурсу.

1-й - 3-й тижні лютого 2022 року

Оцінка заявок та документів за вищевказаними критеріями експертною комісією. Надання форми оцінювання та зведених балів відбірковою комісією.

3-й – 4-й тижні лютого 2022 року

Оцінка проявів зацікавленості за критеріями, зазначеними вище. Оціночна зустріч для відбору 6 кандидатів.

4-й тиждень лютого 2022 року

Оголошення результатів конкурсу через веб-сайт PIN

1-й - 2-й тижні березня 2022 року

Онлайн-тренінги з політики PIN для вибраних грантоотримувачів

3-й – 4-й тижні березня 2022 року

Підписання меморандуму про взаєморозуміння між PIN та грантоодержувачами ОГС

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь